Forbereder bygging av nye E8

Vegvesenet starter bygging av nye E8 i Ramfjorden første halvår i 2022. Prosjektet har fått penger i forslag til statsbudsjett, og etaten skal bruke neste år på å forberede anleggsstart. Den 9,7 kilometer lange europavegen skal korte ned reisetiden.

Ny E8 Ramfjord
Foto: Statens vegvesen