For stort og for høyt: Fylkesmannen stopper omstridt byggeprosjekt i Tromsø

Fylkesmann i Troms omgjør dispensasjoner som Tromsø kommune har gitt i forbindelse med to store byggeprosjekt i sentrum av byen.

byggeprosjekt i tromsø stoppes

Mellom Arbeidergata og Seminargata er det planlagt et stort byggprosjekt. Nå har fylkesmannen sagt stopp.

Foto: Arne Schei / NRK

Det dreier seg om selskapet Totalrenoverings planer om bygging av 51 boenheter mellom Arbeidergata og Seminargata i Tromsø sentrum.

Fylkesmannen mener utbyggingene samlet er så omfattende at det må utarbeides reguleringsplan, sier kommunaldirektør Jan Peder Andreassen.

Tromsø kommune har gitt Totalrenovering mulighet til å dele prosjektet i to.

– Slike omfattende prosjekter er det reguleringsplikter for i kommunens egen sentrumsdel. Vår oppfatning er at det ikke er grunnlag for å dispensere fra dette kravet for et så stort boligprosjekt som det er snakk om her, utdyper Andreassen.

Fylkesmannen mener det er betydelige overskridelser av utnyttelsesgrad, byggehøyde og endret arialformål fra kontor/forretning til bolig. I tillegg er ikke forholdene knyttet til støy utredet.

Samlet sett er dette så omfattende at det kreves at det utarbeides reguleringsplan, sier Andreassen.

– Nå står byggeprosjektet uten byggetillatelse, og dette må Tromsø kommune følge opp overfor utbygger.

byggeprosjekt i Arbeidergata/seminargata

Byggeprosjektet er i dette kvartalet. Huset til Stig Lægdene er til venstre i kvartalet. De nye boligene blir bygget nede ved hovedveien i Storgata.

Foto: Flyfoto

Seier for demokratiet

Stig Lægdene

Stig Lægdene er svært fornøyd med omgjøringen av dispensasjonene til det nye byggeprosjektet.

Stig Lægdene er nabo til de planlagte boenhetene, og har protestert på byggeprosjektet. Han sier det er en seier for demokratiet at fylkesmannen nå omgjør dispensasjonene.

– Jeg er veldig glad, og vi har fått medhold på alle punkter. At de har fått bygge flere år etter at den gamle reguleringsplanen ble laget har vi syntes har vært helt urimelig, sier Lægdene.

Det har han nå også fått gjennomslag for, i det han kaller en veldig velbegrunnet utredning fra fylkesmannen.

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket. Jeg trodde makta ville rå, men det er nettopp derfor vi har fylkesmannen, for å passe på at regler blir fulgt og at politikerne følger det de selv bestemmer. Jeg er veldig positivt overrasket og glad.

Byggeprosjekt totalrenovering

Dette er utsikten fra 2. etasje hos Stig Lægdene i Rektor Steens gate.

Foto: Arne Schei / NRK

Viktig med innspill

Kommunaldirektør Jan Peder Andreassen i Fylkesmannen sier det er viktig med innspill fra publikum.

– Vi mottar saker som er påklaget av naboer og andre berørte interesser. Saker i dette omfanget er det viktig at innbyggerne får mulighet til å mene noe om, sier han.

Andreassen påpeker at det er snakk om en ikke ubetydelig utbygging av et sentrumskvartal i Tromsø.

– Det gjøres best, og skal gjøres, gjennom en skikkelig reguleringsprosess, sier kommunaldirektøren.

Reduserer prosjektet

Totalrenovering ønsker nå å fjerne de tre bakgårdsbyggene det har vært mest strid om i forhold til naboer, og deretter søke på nytt. Det sier prosjektleder Ole Vidar Furnes.

Fylkesmannens vedtak vil få store konsekvenser for prosjektet, og prosjektlederen sier han er overrasket.

- Denne saken har vært gjennom grundig behandling i administrasjonen og politisk i kommunen. Jeg hadde ikke trodd at fylkesmannen skulle sette den kommunale vurderingen til side, sier Furnes.

Byggene som allerede er påbegynt ut mot Storgata vil bestå.

- Vi må prosjektere en del om igjen, slik at prosjektet nedskaleres med omtrent ti enheter. Da vil det også bli bedre utearealer som naboer kanskje synes er okei, sier Furnes.