For lite fokus på det samiske

Sametingspresident Aili Keskitalo håper storfylket Troms og Finnmark fylket vil ta på seg større forpliktelser for det samiske når det trer sammen etter nyttår. Hun mener hverken Troms eller Finnmark hver for seg har klart å oppfylle de forpliktelser de har til samisk språk, kultur, næringer og institusjoner. - For eksempel mener vi at fylkene bidrar for lite til samiske museer, sier hun.