Hopp til innhold

Kirken mangler prester i hele landet – Det er et synkende kirkeskip

Kirken sliter med rekrutteringen, og pensjonerte prester må tilbake i jobb for at begravelser kan holdes. Teologistudent Jørgen Johnsen (25) er en av få som går mot strømmen.

Jørgen Johnsen, teologistudent.

Jørgen Johnsen har fått erfaring gjennom sommervikariater i Nordreisa kommune.

Foto: PRIVAT

– Veldig mange av dem som møter en prest, har et karikert inntrykk av hva en prest er og gjør. De har mange fordommer, sier Jørgen Johnsen.

Teologistudenten mener at disse fordommene har vokst frem de siste 20–30 årene gjennom populærkultur. Dette vil han gjøre noe med.

Han har derfor tatt et valg om å gjøre noe få andre gjør: han skal bli prest.

– Mange kan ha blitt skremt fra å søke en kirkelig utdanning fordi de har det synet av en prest som en grå skikkelse, en som ikke klarer å fargelegge situasjoner.

Det lite som tyder på at Johnsen vil få problemer med å få jobb etter studiet. På dette tidspunktet i fjor var det 115 ledige prestestillinger i Norge.

Tallet har økt jevnt de siste årene. Trolig vil det mangle 200 prester om tre år.

Jørgen Johnsen, teologistudent

Jørgen Johnsen vil tilbake til Nord-Troms prosti etter endt studium.

Foto: Jørgen Johnsen

– Det er et synkende kirkeskip

Knut Sand Bakken er pensjonert prest og har selv vært tett på situasjonen de norske kirkene står i. Han har blitt kalt tilbake i arbeid og tatt korte vikariater i kommuner for å bøte på prestemangelen.

– Det er et synkende kirkeskip, sier Bakken.

Han tror at litt av grunnen til at så få utdanner seg til prest, er at yrket har fått et statusskifte.

– Det har gått fra høystatus til lavstatus. Den tiden hvor man så opp til presten, er forbi.

Seniorpres Knut Sand Bakken

Pensjonert prest Knut Sand Bakken har måtte dra tilbake i jobb ved flere anledninger.

Foto: Privat

Teologistudent Johnsen er uenig med Bakken, og mener at presteyrket ikke har blitt lavstatus.

– I stedet for å se på det som et statusfall, vil jeg se på det som at presten har fått en helt annen posisjon, sier Johnsen.

Ifølge den unge teologistudenten har presteyrket fått et annet innhold enn det hadde tidligere. Før var det mye mer enn det åndelige. Han synes det er bra at prestene nå kan fokusere på å være en åndelig leder.

– Presten er jo ikke bare en samfunnsposisjon, men også en viktig samtalepartner, formidler og underviser. Nå får man bedre tid til det å faktisk være prest.

Begravelse ved Vadsø Kirke

Knut Sand Bakken har tatt vikariater i Vadsø Kirke, etter at han ble pensjonert.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Endring i studieløpet

Jørgen Johnsen tror interessen for kirkelig arbeid og utdanning kan økes ved å endre studieløpet. I dag tar det seks år å bli ferdig utdannet prest.

– Det er ikke alltid like konstruktivt å skulle pugge hundre-og-ørten hebraiske gloser, når du studerer til å bli prest og ikke språkviter.

Han understreker at en prest burde ha kunnskap om hebraisk, men at det i dag er for omfattende. Johnsen har også en sterkt tro på at synliggjøring i samfunnet kan lokke flere til å bli prest.

Den norske kirke har vurdert å endre studiet, men har kommet til at det er bedre å fokusere på rekruttering og synliggjøre kirken for flere. Dette arbeidet har gitt gode resultater.

– Vi får ikke nødvendigvis flere ansatte ved å gjøre studiet kortere. For mange er det også attraktivt med et langt studium, med fordypningsmulighet hvor man får høy kompetanse, sier Jan Christian Kielland, avdelingsleder i Den norske kirke.

Den norske kirke har håp og tro

Jan Christian Kielland

Jan Christian Kielland har håp om at presteproblemet vil forsvinne.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Det er likevel håp for kirkens fremtid: Siden 2018 har teologistudiet hatt 75 søkere hvert år, 25 flere enn årene før.

En av grunnene til økningen er et rekrutteringsprosjekt Den norske kirke har hatt siden 2018, der de involverer unge i kirkelig tjeneste.

Om tre år kan man for første gang merke resultatet av rekrutteringsarbeidet i form av nye prester. Det er ikke et sekund for tidlig, da det regnes at mellom 200 og 400 prester kommer til å pensjoneres de neste fem årene.

Etter tre somre med prestevikariat i Nord-Troms prosti har Jørgen Johnsen fått et inntrykk av at presterollen er veldig allsidig. Man får tett kontakt med lokalsamfunnet selv om man bare er et sted i kortere perioder.

– Det er helt utrolig hvor mye den lille plastbiten i den skjortekragen gjør når du møter et menneske. Mange tenker at det der er en person jeg kan snakke med hvis det trengs.

Johnsen har bestemt seg for at han skal jobbe aktivt for å avkrefte fordommer når han blir prest. Han er selv fra Tromsø, og har et sterkt ønske om å komme tilbake til Nord-Troms prosti når han er ferdig.

– Jeg vil gi et inntrykk av at kirken er en plass hvor man kan komme med hele den man er. Jeg vil gi en trygg følelse om at man er akseptert – man er ønsket velkommen.

Siste fra Troms og Finnmark