Ikke grunnlag for å etablere ny infrastruktur for gass i Barentshavet

Dagens funn i Barentshavet gir ikke grunnlag for å etablere ny infrastruktur for gass.

Thor Otto Lohne

Thor Otto Lohne i Gassco presenterte i dag en rapport om framtidig utnyttelse av gass i Barentshavet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det kom fram da Gassco tirsdag la fram sin rapport om framtidig utnyttelse av gass i Barentshavet.

26 selskaper fra olje- og gassindustrien har stått bak arbeidet med å utarbeide rapporten. Tirsdag ble den presentert på et dialogmøte med politikere og næringsliv i Hammerfest.

– Dette arbeidet har vist at det er veldig dyrt å bygge ut ny infrastruktur, og at gassen fortsatt ikke er funnet, sier Thor Otto Lohne i Gassco.

Lohne forklarer at fra selskapenes sin side er den beste løsningen å vedlikeholde anlegget som allerede er der.

Barentshavet kan skjule store olje- og gassrikdommer, men foreløpig har ikke funnene vært store nok. 
Likevel mener oljenæringen at man må komme i gang med å bygge infrastrukturen som skal frakte gassen til land.
Blokk 1:
Snøhvitutbyggingen på Melkøya utenfor Hammerfest. Foreløpig det eneste gassfunnet i Barentshavet som er tatt i land. Oljenæringen mener likevel det haster å bygge infrastruktur som kan ta nye gassfelt inn til land. Dem har trua på funn i letingen etter olje og gass fram mot 2017.
Sync Thor Otto Lohne, direktør Gassco
Blokk 2:
På et møte i Hammerfest i dag kunne ordføreren presentere veksten byen har opplevd etter Snøhvit. Han mener at mangelen på nye funn gjør at LNG-fabrikken på Melkøya, hvor gassen kjøles ned og skipes ut til marekdet, må satses på foran byggingen av gassrør sørover.
Sync Alf E. Jakobsen, ordfører Hammerfest
Blokk 3:
Statoil har tro på nye funn slik som dem gjorde med Snøhvit. For tiden konsentrerer selskapet seg om de nordligste delene av Barentshavet.
Sync Daniel Tuppen, letesjef Statoil

– Best for selskapene å vente

Lohne presenterte ti ulike analyseresultater med ulike scenarioer.

Viktigst er konklusjonen om at dagens gassmengde ikke gir grunn for å bygge ut verken LNG-anlegget på Melkøya eller en gassrørledning.

Men om prognosene om framtidige funn slår til, så vil en gassrørledning ha størst samfunnsmessig verdi.

– I dag er det best for selskapene å vente på kapasitet i dagens struktur, sier Lohne.

Men han legger til at dersom prognosene for framtidas leteprogram slår til, så vil grunnlaget for en utbygging av infrastrukturen være samfunnsøkonomisk lønnsomt. For selskapene vil det imidlertid fortsatt være en økonomisk utfordring.

– Her må alle samarbeide, dersom man skal klare det.

Melkøya

Statoils LNG-anlegg på Melkøya.

Foto: Jan Harald Tomassen

Ordfører i Hammerfest: – Jeg er optimist

Analysen viser også at det ikke vil være noe å hente økonomisk på å vente på eventuelle funn i Barentshavet sørøst.

– Konsekvensen av å vente er bare økte kostnader og redusert nåverdi på gassen, forklarer Lohne til NRK.

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen har lenge hatt et ønske om å utvide anlegget på Melkøya.

– Det som vi hørte i dag synes vi er svært objektiv og nyansert i forhold til debatten som har vært. Jeg er godt fornøyd med det som kom fram i dag, men spørsmålet om hvem som skal være med å eventuelt subsidiere et rør på et eller annet tidspunkt, står fremdeles ubesvart, sier Jakobsen til NRK.

Ordføreren sier han er optimist til det som skal skje i fremtiden i forhold til anlegget, og han tror at det på et eller annet tidspunkt vil være gass nok til å få røret helt opp i Barentshavet.

– Jeg har sagt det før. Jeg tror at hvis man finner gass tettere til den ledningen som er, så må vi utnytte det, sier Jakobsen.