Folketallet gikk ned i Finnmark

Ifølge ssb.no er det registrert 191 færre personer i Finnmark det siste kvartalet. Sør-Varanger er kommunen med størst vekst, mens Vadsø går mest tilbake. Statistisk sentralbyrå opplyser også at i forhold til folketallet hadde Finnmark størst nedgang i 3. kvartal. Et fødselsoverskudd på 50 og et innvandringsoverskudd på 130 dekket ikke opp for et innenlandsk flyttetap til de andre fylkene på nær 370.