Folkeopprør i Tana etter legeflukt fra bygda

Kommunen mangler kommuneoverlege, turnusleger og fastlege. Nå har innbyggerne fått nok – og krever handling fra ordføreren.

Vibeke Sørensen og Frank Martin Ingilæ

Vibeke Sørensen i Folkeaksjon for legesituasjonen i Tana ber ordfører Frank Martin Ingilæ skaffe nye leger til kommunen. Totalt tre stillinger skal nå besettes.

Foto: Liss Jacobsen/NRK

Mandag kveld samles Tana-folket til møte i rådhuset i Tana Bru.

Kravet er at kommunes øverste politiske ledelse sørger for å få bemannet de tre legestillingene som nå står ledige. Flere leger har sagt opp eller skal i nær framtid ut i permisjon.

Ordfører: – Tar dette på alvor

Ordfører Frank Martin Ingilæ bedyrer at kommunen har kontroll.

– Vi tar legesituasjonen i Tana på alvor. Vi har fått konstituert ny kommuneoverlege som vil jobbe med rekruttering av vikarleger og få på plass ny kommuneoverlege, fastlege og turnusleger. Vi har leger i dag og skal klare å rekruttere nye i framtida, sier Ingilæ til NRK.

Ordføreren mener situasjonen er under kontroll i Tana, selv om flere leger i Tana skal slutte eller gå ut i permisjon.

Båteng, Tana kommune

Båteng i Tana kommune i vintersol. Ifølge aksjonsgruppa for legesituasjonen i Tana mangler to tredeler av Tanas innbyggere nå fastlege.

Foto: Ann-Mary Eriksen

Frykter situasjonen blir verre

Rykter og stor bekymring blant innbyggerne i Tana resulterte i ei aksjonsgruppe på Facebook.

Vibeke Sørensen i gruppa sier at to tredjedeler av befolkningen mangler fastlege, og de er bekymret for at det situasjonen skal bli verre.

– Vi frykter at vi skal bli stående igjen uten leger i Tana og at det blir vanskelig å rekruttere nye. Folk frykter også at man mister sin fastlege gjennom mange år, sier Sørensen, og legger til at mange er misfornøyde med manglende informasjon.

Lave søkertall i Tana

Ordfører Ingilæ forstår at mange er frustrerte, men understreker at han ikke kan gjøre noe med at leger velger å slutte i stillingen.

– Informasjonen kunne nok ha vært bedre. Men en del ting i denne saken har ikke vært avklart og som har gjort at vi ikke har kunnet gå ut med denne informasjonen før, sier Ingilæ.

– Det har ikke vært høye søkertallene til disse jobbene som lege i Tana. Én stilling har vært ubesatt siden desember. Nå skal man besette tre stillinger samtidig. Men vi håper dette løser seg til det bedre for alle parter, sier Sørensen.