Folk i nord mener de blir oversett av Oslo-makta

Nord-Norge blir ofte omtalt som «den glemte landsdel». En ny undersøkelse viser at 4 av 5 i de tre nordligste fylkene mener regionen blir oversett og nedprioritert av sentrale politikere i Oslo.

Grethe Hoel

På gata i Tromsø er folket klare i sin tale: Nord-Norge blir oversett.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK
NRK har spurt folk på gata i Tromsø om Nord-Norge blir oversett av sentrale politikere i Oslo.

Nesten 84 prosent av innbyggerne i Troms og Finnmark mener regionen blir oversett og nedprioritert av sentrale politikere i Oslo.

I Nordland gir 81 prosent av de spurte et soleklart nei på spørsmål om den politiske makten i Oslo har nok fokus på vekst og utvikling i Nord-Norge.

Over 3000 personer har deltatt i undersøkelsene, som ble gjennomført av InFact på oppdrag fra NRK, og avisene Nordlys og iFinnmark, og Amedia.

Ikke overraskende

– Jo lengre avstand det er til maktens sentrum, desto lavere tillit er det til politikerne.

Det sier doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved universitetet i Tromsø, Jonas Stein.

Han er ikke overrasket over funnene i de to undersøkelsene:

– At der er lavere tillit til politikere blant folk i Nord-Norge, enn i resten av landet, er ikke overraskende. Det er noe vi har fått bekreftet fra forskningen vi har drevet med. Undersøkelsen viser derimot at det har blitt mer mistillit, sier han.

Jonas Stein

Tallene overrasker ikke forsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Stig Brøndbo

Stein mener likevel man må ta tallene med en klype salt.

– Det er stilt veldig ledende spørsmål. Når det er sagt, resultatene er veldig klare, og er en indikator på at politikerne nasjonalt ikke har tatt innover seg den voksende misnøyen på alvor.

– Hvordan kan dette slå ut for valget om under tre uker?

– Kommunevalg henger ofte sammen med store nasjonale trender. Den veksten som vi har sett spesielt for Senterpartiet har hatt i Nord-Norge er et tydelig signal at det er mistillit til regjeringen.

Regjeringen har ikke lyttet

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener undersøkelsen er et varskosignal til hele det politiske Norge. Han er bekymret for hva dette har å si for tilliten mellom folk og politikere.

– Tillit til både lokal og sentrale politikere er avgjørende for at demokratiet har troverdighet, sier han.

Hva tror du det kommer av at 84 prosent av nordlendinger ikke har tillit til sentrale politikere i Oslo?

– Jeg mener vi de siste årene har hatt en regjering som, etter min mening, ikke har lyttet til distriktene. Det er ført en politikk som er kraftig sentraliserende. Det jeg hører når jeg reiser i nord er at: vi blir oversett og overhørt og noen ganger overkjørt.

Stortinget

En undersøkelse viser at tilliten til politikerne i hovedstaden er rekordlav blant innbyggerne i Nordland, Troms og Finnmark.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

– By og land, hand i hand

Partilederen, som for øyeblikket er så valgkampsturné i Nordland, sier det er enda viktigere enn før at det er en balansert utviklingen av landet. Støre vil ha i pose og sekk, både sterke byer og streke distrikter.

– By og land, hand i hand, har vært et stolt slagord for Arbeiderpartiet, og jeg mener det er enda viktigere nå enn før. Setter vi by og land opp mot hverandre, så taper begge.

Han mener likevel at geografien i Nord-Norge er utfordrende.

Jonas Gahr Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen ikke har lyttet til befolkningen i nord.

Foto: NRK

– Geografien utfordrer måten vi løser oppgaver på. Geografien i nord er slik, at det å bare avfeie en jernbane, å bygge ut dypvannskaier hurtig nok og innskrenke transporttilbudet langs sjøen, er å overse geografiens betydning.

– Leit med svartmaling av Nord-Norge

Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til NRK at det går godt i Norge, og ikke minst i Nord-Norge.

– Jeg skulle ønske det kom tydeligere fram også i den politiske debatten.

Anne Karin Olli

Statssekretær Anne Kari Olli.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Hun tror noe av årsaken til resultatet kan være at den politiske debatten er veldig polarisert. Hun tenker at enkeltsaker som nedleggelse av flystasjonen på Andøya og sammenslåingen av Troms og Finnmark også påvirker.

– Jeg er selv finnmarking og synes det er veldig leit med svartmaling av situasjonen i Nord-Norge, både i media og av sentrale politikere. Det er ikke rart om folk lar det gå innpå seg.

Olli peker blant annet på at arbeidsledigheten i nord er lavere enn for landet under ett og vekst i for eksempel sjømat- og reiselivsnæringen.

Hun mener at den største trusselen for distriktene er mangel på arbeidskraft med rett kompetanse, i tillegg til at det blir flere og flere eldre.

– Debatten burde handle om hvordan dette løses i fremtiden, og nettopp derfor har Solberg-regjeringen styrket både næringspolitikken og innenrikspolitikken generelt for Nord-Norge. Det er viktig at det bor og lever folk i alle deler av landet, og derfor er vi opptatt av å løse de utfordringene som finnes, for eksempel ved å legge til rette for økt kompetanse og mer næringsvirksomhet."