Folk handler mer i egen kommune

Gratangen kommune hadde aller best vekst i handel per innbygger i Troms i fjor. Det skriver folkebladet.no/nyheter/

Omsetningen pr innbygger økte med 20,9 prosent. Sørreisa kommune har hatt en økning på 20,3 prosent. De to kommunene er alene i Troms med en økning på over 20 prosent. Lavangen hadde en økning på 15,4 prosent. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.