Folk fortsetter å oppføre seg som normalt fordi kommunen er «trygg»

Når kommunen ikke har kjente koronatilfeller, slapper enkelte mer av i henhold til smittevernet. – Mange tenker kanskje det ikke er så farlig fordi vi ikke har påvist smitte her.

Lakselv ungdomsskole
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når folk tror det ikke er noe smitte her, så oppfører de seg som vanlig. Det er bekymringsfullt, sier Geir Aarskog.

Han bor i Porsanger i Finnmark – en kommune hvor det hittil er ingen bekreftede tilfeller av koronasmitte.

Aarskog synes det er skremmende å se hvordan befolkningen forholder seg til informasjonen som blir gitt.

– Da jeg var ved butikken på fredag var det tettpakket med folk. De mente det var greit for «på VG står det at ingen er smittet her», forteller han.

– Men her blir nesten ingen testet – folk blir bare bedt om å holde seg hjemme. Så ungdommen «driver rundt» og alle slapper av fordi de tror det er trygt. Mediene er da medansvarlige i den måten de informerer på. Dette er ikke bra.

Geir Aarskog

Geir Aarskog er tidligere Venstre-politiker, og har vært helse- og sosialsjef i Porsanger. Nå er han bekymret for en voldsom smitte i kommunen, som følge av at folk ikke er flinke nok til å holde avstand.

Foto: Privat

Kun åtte smittet i Finnmark

Helsemyndighetene har vært klare på at det er store mørketall på smittede, og at ikke alle med symptomer på luftveisinfeksjon kan testes.

Personer med behov for innleggelse eller underliggende sykdom, beboere i helseinstitusjoner, helsearbeidere og de som har vært i nærkontakt med bekreftede smittetilfeller prioriteres.

Andre blir anbefalt å holde seg hjemme til ett døgn etter at de er blitt symptomfrie.

Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger sier at kommunen følger disse retningslinjene for testing. Derfor har kun 25 av om lag 4000 innbyggere blitt testet for korona.

Kommunen har fått tilbakemelding på at folk synes at det testes for lite. For kombinert med at smittetallene i Nord-Norge er blant de laveste i landet, kan dette skape en følelse av falsk trygghet.

Kun 73 av de 6575 testene som har blitt gjennomført i Nord-Norge har vært positive. I Finnmark har bare åtte personer fått påvist smitte.

På landsbasis er i overkant av 61.000 personer testet, og nesten 2.400 av disse har covid-19.

Grafikk på hva som er lov og ikke lov i koronatiden

Denne grafikken viser hva du bør gjøre for å hindre smittespredning av koronaviruset. Selv om du er frisk, bør du blant annet unngå større folkemengder – men ikke alle er like flinke til å følge dette.

Grafikk: NRK

Vanskelig å ha oversikt

Geir Aarskog er på sin side redd for at det skjuler seg koronasmitte også i Porsanger, og derfor misliker han at enkelte ikke tar hensyn til nasjonale retningslinjer.

– Da er det lett for at man kan få en voldsom smitte også her, sier Aarskog.

Ordfører Borch har fått henvendelser fra flere som deler Aarskogs bekymring.

– Mange tenker kanskje at det ikke er så farlig fordi vi ikke har påvist smitte her, sier hun.

– Samtidig vet vi jo ikke for sikkert om det er smitte eller ikke. Når man nasjonalt har lagt seg på den måten å teste på, er det vanskelig å ha helt oversikt. Vi vet jo at du ikke trenger å ha konkrete symptomer for å bære med deg smitte – det gjør at alle må opptrå med varsomhet.

Aina Borch (Ap)

Ordfører i Porsanger, Aina Borch, sier de følger retningslinjene fra helsemyndighetene når det gjelder testing for koronaviruset.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Imot retningslinjer å teste blindt

Fire av de åtte tilfellene som er påvist i Finnmark, er i Alta. Her har de til sammen testet i underkant av 100 personer.

Dette er heller ikke et spesielt høyt tall med tanke på at det bor 20.000 mennesker i kommunen, men kommuneoverlege Frode Øvrejord viser som ordføreren i Porsanger til at de følger de nasjonale retningslinjene for hvem som skal testes.

– Vi har god kontroll på smittetilfellene her, har gjort smitteoppsporing og ikke avdekket nye tilfeller per nå, sier Øvrejord.

Han medgir at det er umulig for dem å ha kontroll over alle innbyggerne i kommunen og at det kan være mørketall, men samtidig ser han ikke noe grunnlag for å øke testvirksomheten.

– Da må vi begynne å teste blindt. Det er imot alle retningslinjer og da går vi tom for testmateriale ganske fort.

Frode Øvrejord

Kommuneoverlege Frode Øvrejord i Alta mener de har kontroll på smittetilfellene i kommunen.

Foto: KRISTINA KALININA / NRK

Innført søring-karantene

Øvrejord har inntrykk av at folk i kommunen har vært flinke til å følge rådene fra helsemyndighetene, og oppfordrer til å fortsette med dette.

Det gjør også ordfører Aina Borch i Porsanger.

Hun sier kommunen gjør det de kan for å forhindre smitte. Derfor har Porsanger, som mange andre kommuner i nord, innført såkalt søring-karantene, for folk som kommer fra områder med større smitte.

– Vi ønsker å bryte smittekjeden og holde Nord-Norge mest mulig smittefritt, sier Borch.

– Det er ikke aktuelt for oss å innføre tiltak mot folk som samler seg i kommunen nå, men det er viktig at man tar de forholdsreglene som myndighetene kommer med, for å unngå større smitteutbrudd. Jeg registrerer heldigvis også at det er veldig mange som tar dette på alvor.