Hopp til innhold

Folk har mistet tilliten til Nav etter trygdeskandalen

Brukerne er blitt mye mer skeptiske til om vedtakene Nav fatter, faktisk er riktige. – Det er tøffe dager for de ansatte, forteller hovedtillitsvalgt i Nav.

NAV Tromsø

Tilliten til Nav har fått seg en trøkk og flere ansatte i Nav gruer seg til å gå på jobb.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Det er åpenbart at tilliten til Nav har fått seg en trøkk. Det påvirker jo også oss som jobber i Nav, sier Elisabeth Steen, leder og hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav.

Årlig får 2,8 millioner nordmenn en eller annen form for hjelp fra Nav. Men etter at det viste seg at Nav har feiltolket EØS-reglene i flere tusen saker, har brukerne blitt mer skeptiske.

– Vi merker en tendens til at folk ringer flere ganger for å spørre om det samme. Og at folk er blitt mer mistenksom til om det vi sier til de er rett, sier hun.

– Vi er jo i et system der vi er avhengig av tillit, så det er vanskelig.

Elisabeth Steen

Elisabeth Steen er leder og hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav og forteller om tøffe dager på jobb etter trygdeskandalen.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Økning i sykefraværet blant de ansatte

Ledelsen i Nav som sitter med ansvaret for trygdeskandalen har måttet tåle sterk kritikk, men ifølge fagforeningen får hele etaten kjenne på konsekvensene.

– Det er jo tungt. Det er ingen som jobber i Nav for å plage folk. Vi er her for å hjelpe. Så det er tøffe dager, sier Steen og legger til;

– Jeg har hatt medlemmer som sier de gruer seg til å gå på jobb. Og vi ser en tendens til økning i sykefraværet også.

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik, sier han har stor forståelse for at ansatte i Nav kjenner på en vanskeligere arbeidshverdag.

Direktør for Arbeids-og tjenesteavdelingen, Kjell Hugvik

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik mener Nav må tåle kritikk i en slik situasjon.

Foto: Espen A. Istad

– Mange møter tøff kritikk, og det kan være tungt å være på jobb. Men det er viktig for meg å understreke at kritikk av det som har skjedd i Nav, må rettes mot ledelsen og ikke de som forsøker å gjøre en god jobb på Nav-kontorene og kontaktsentrene, sier han.

– Hva gjør dere for å lette på situasjonen til de ansatte?

– Det er viktig at vi som ledelse trygger våre ansatte og sørger for at vold, trusler og sjikane mot ansatte ikke øker. Våre ansatte opplever nå flere uhøflige og vanskelige samtaler, og det prøver vi å håndtere på best mulig måte.

NAV Tromsø

Sykefraværet blant ansatte har økt og mange møter tøff kritikk på jobb.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Jobber for å gjenreise tilliten

Den økte trafikken har også ført til at ventetiden på telefonen til Nav har nær doblet seg siden trygdeskandalen.

– Når vi har begått en alvorlig feil så er tilliten til Nav svekket. Derfor er det slik at mange veiledere må bruke lengre tid på å trygge brukerne, og det gjør at ventetiden på kontorene blir lengre, sier Hugvik.

– Hvordan skal dere klare å snu dette?

– Det er begått en alvorlig feil, som har fått stor oppmerksomhet i norsk offentlighet. Vi har svekket tillit, det må vi bare akseptere i Nav, og vår utfordring er å prøve å gjenreise denne tilliten. Det skal vi gjøre gjennom gode tjenester til våre brukere.

Nyheter fra Troms og Finnmark