Føler torsken smerte?

Forskere skal nå avsløre fiskens hemmeligheter.

Torskeforskning

Forskerne skal blant annet bruke MR-røntgen i torske-forskningen.

Foto: Oddvar Dahl/Nofima.

Forskere skal nå undersøke hvilke deler av hjernen til torsken som er involvert når fisken utsettes for potensielt smertefull stimuli.

Kan få stor betydning

Bakgrunnen er at man ønsker å få større kunnskap om hvordan torskens hjerne fungerer og forstå om fisk er i stand til å oppleve ubehag.

Resultatene fra testene kan få stor betydning for hvordan vi behandler fisken i framtida.

- Alle levende vesener reagerer på ytre stimuli, men vi vet ikke om de oppfatter det som ubehag. Norske myndigheter og regelverk legger i dag til grunn et føre-var-prinsipp hvor de antar at fisk kan føle ubehag, vi forsøker med dette å finne ut om dette stemmer, sier prosjektleder Øyvind Aas-Hansen ved Nofima Marin.

Torsken i MR-røntgen

For å teste om torsken føler smerte, skal det brukes MR-røntgen og andre nevrofysiologiske metoder.

- Dette er et teknologisk komplisert og krevende prosjekt. Vi har knyttet til oss eksperter som ikke jobber med fisk til daglig, blant annet spesialister på MR-røntgen og human smerteforskning, sier Aas-Hansen.

Forskere fra Tromsø, Oslo, Bergen, Trondheim, Liverpool og Antwerpen deltar i forskningsprosjektet som varer i tre år.

Hva mener du? Si din mening!