Føler seg overkjørt av biskopen

Den lille menigheten i Måsøy mener de blir oversett av biskopen i Nord-Hålogaland.

Fruholmen fyr og Ingøya Fruholmen fyr ved Ingøy

Menigheten i Måsøy sier de ofte opplever å ikke får svar av biskopene i Nord-Hålogaland.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi prøver å kommunisere med biskopen, men over flere år har vi følt av vi blir oversett og ikke hørt, sier kirkevergen i Måsøy, Arne Dahl Nygaard.

De har nå levert et åpent brev til biskopen i Nord-Hålogaland. Brevet inneholder blant annet en liste med flere avvik som de mener de ikke har fått svar på.

– Vanskelig å drive menigheten

– Det er dessverre ikke det eneste vi ikke får svar på. Det er også hverdagslige ting som vi ikke har dialog på. Da blir det veldig vanskelig å drive menigheten, sier Arne Dahl Nygaard.

Uten svar på henvendelser sier Nygaard at de tar seg av eventuelle problemer på egen hånd.

– Det er veldig uheldig. Det er et regelverk rundt dette. Biskopen skal blant annet godkjenne en del ting som menigheter holder på med. Da er vi avhengig av at tilsynsmyndigheten responderer, sier Nygaard.

Det er Olav Øygard som er biskop i Nord-Hålogaland. Han sier han er uenig i kritikken.

– Min første reaksjon er at de gir en beskrivelse som ikke stemmer med min oppfatning. Det stemmer ikke at brev ikke besvares og at vi ikke følger opp ting. Det kan hende det går litt lengre tid enn det burde på enkelte saker, men vi følger opp ting så godt vi kan, sier Øygard.

Olav Øygard

Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, sier han håper han får lov å besøke menigheten i mai.

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

– Vi må klare oss selv

I det åpne brevet skriver Måsøy menighet om flere avvik og henvendelser de ikke har fått svar på. De mener at totalt 20 henvendelser ikke har fått svar på i det hele tatt.

Arne Dahl Nygaard

Kirkevergen i Måsøy Sokn, Arne Dahl Nygaard.

Foto: Privat

– Vi mister mye tillit til biskopen som tilsynsmyndighet. Vi må på en måte klare oss selv, men det trengs en omorganisering her.

Biskop Olav Øygard, sier det er tydelig at de har forskjellig virkelighetsoppfatning.

– Det har kommet svar på avvikene og det har vært arrangert møter. Dette er også ting som de mener er avvik, men som vi i stor grad var uenig i. At det står ubesvart stemmer ikke med min oppfatning, sier Øygard.

Kirkevergen i Måsøy, Arne Dahl Nygaard, sier de håper det åpne brevet vil føre til en bedring for menigheten.

– Det embetet han forvalter fungerer svært dårlig for tiden. Det vi trenger er en biskop som leder prestetjenesten og hjelper oss med henvendelser, sier Nygaard.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark