Flytter utskrivningsklare pasienter

Antallet utskrivningsklare pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge er iferd med å reduseres. – Innsats fra kommunene har bidratt til å løse den kritiske situasjonen, sier leder ved samhandlingsavdelinga på UNN, Magne Nicolaisen. Pasienter fra Tromsø og Harstad skal nå Lenvik og Kvæfjord. Bardu har også meldt ledig sykehjemskapasitet.