Flytter reinsdyra til sommerbeitet – midt på vinteren

Det usedvanlig varme været i vinter har gjort det svært vanskelig å finne vinterbeite, og har økt beitepresset.

Per John Anti

Per John Anti tror at man må lage en plan for neste år om mildværet blir en årlig utfordring, men håper de slipper å fôre reinen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sommeren er et stykke unna men likevel har flere reinbeitedistrikt nå bestemt seg for å flytte ned fra fjellet og over i sommerbeiteområdene.

Per John Anti, nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund og leder for reinbeitedistrikt 14a, øst for Porsangerfjorden, forteller at det er store utfordringer i forhold til fôring av reinen.

– Det er to måter å gjøre det på, det ene er å fôre med pellets eller begynne å flytte til sommerbeiteområdene. Det siste er jo det beste men så har du jo utfordringer når du kommer til sommerbeiteområdene med tanke på rovdyr.

Anti forteller videre at avgjørelsen om å flytte eller ikke balanserer på en knivsegg.

Fôring er ifølge Anti svært kostnadskrevende, ikke bare koster fôret penger men transport og mannskap er også en formidabel utgift.

Klimautfordringer

Isbelagt beite gjør det vanskelig for reinen å få tilgang til maten sin. Anti forteller også at noen av reinsdyrene kan begynne å abortere kalvene sine på grunn av at de ikke får nok næring.

Klimaforsker Inger Hanssen-Bauer fortalte til NRK i 2015, i forbindelse med rapporten Klima i Norge 2100, at Finnmark vil merke klimaendringene spesielt godt.

Hvis utslippene av klimagasser fortsetter å vokse som de har gjort til nå, mener forskerne at Finnmarksvidda vil se svært annerledes ut om 85 år.

Vanskelig å hjelpe

Trond Aarseth, reindriftsansvarlig for Fylkesmannen i Finnmark bekrefter at årets beite har vært dårlig, men at det er lite de kan gjøre for å hjelpe.

Trond Aarseth

Aarseth tror neppe det er en ideell løsning å flytte så reinen tidlig og er enig med Anti om at det er nødvendig med en plan for neste år.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Det er ikke så veldig mye vi kan gjøre. Det vi har mulighet til å gjøre er å stanse motorferdsel i området om det er kritisk i forhold til beitesituasjonen og vi har også mulighet til å gi tillatelse til å flytte reinen til et annet sted. Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš er et av distriktene som er på tur nordover til sommerbeite.

Leder i reinbeitedistrikt 9 Čorgaš Nils Arvid Guttorm, skriver i en mail til fylkesmannen i Finnmark:

Rbd 9 er nå nødt til å velge alternative løsninger for å unngå total beitekrise. Et alternativ er å la flokken trekke nordover til de kystnære områdene der det er mere bart. I tillegg må deler av flokken tillegsfôres.

Nils Arvid Guttorm

Hillágurra skuterløype åpnet torsdag, og skuterløype 5 fra Màskejohka til Stuorra Ilis åpnet fredag, etter at reinbeitedistrikt 9 i Tana samlet og flyttet sine reinsdyr nordover mot sommerbeitet. Trond Aarseth sier til NRK at de øvrige løypene nordover åpner etter nærmere avtale med reinbeitedistriktet neste uke.