Flytter pga støv- og støyplage

Støv- og støyplagen rundt Kvalsberget steinbrudd på Vannøya gjør at beboere i nærheten velger å flytte.
En av dem er Ågoth Marie Søndervik som etter den mangeårige konflikten ikke ser annen utvei enn å flytte.
Knut Ollendorff, en av eierne av Feiring Bruk AS sier til NRK at de er uenige i påstanden fra Søndervik, og viser til at det støttes i Fylkesmannens rapport etter forrige tilsyn.