Flytter deler av E-tjenesten fra russergrensa

Den militære etterretningstjenesten er i ferd med å gjennomføre store omorganiseringer av sitt personell i Øst-Finnmark.

Den militære etterretningstjenesten er i ferd med å gjennomføre store omorganiseringer av sitt personell i Øst-Finnmark. E-tjenestens stasjon i Sør-Varanger legges ned og flyttes til Vadsø.

Rune Rafaelsen om nedleggelse av e-tjenesten i Kirkenes.

Etter det NRK Finnmark kjenner til, skal opp mot 20 stillinger flyttes fra Sør-Varanger til Vadsø.

– Dette er svært beklagelig for de ansatte, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

Men han reagerer også på nedleggingen i seg selv.

Jeg synes det er veldig beklagelig at Norge svekker sin nasjonale tilstedeværelse i Sør-Varanger, som er den eneste grensekommunen til Russland. Det å ha militær etterretning her er veldig viktig, for Norge og for kommunen, sier Rafaelsen.

Høybuktmoen Sør-Varanger

Leiren på Høybuktmoen utenfor Kirkenes er hovedbølet til grensejegerne ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, er onsdag i Kirkenes for å orientere om flytting av arbeidsplasser.

Forsvarets stasjon i Varanger er en lytte- og peilestasjon. Stasjonen har også ansvar for et administrasjons- og støtteelement på Høybuktmoen, og en innsamlingsenhet på Viksjøfjell, begge i Sør-Varanger kommune.

Gladnyhet i Vadsø

Hans-Jacob Bønå

Ordfører i Vadsø, Han-Jakob Bønå.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ordfører i Vadsø, Hans-Jacob Bønå (H) sier han ikke har vist noe om denne prosessen.

– Hva synes du om det?

– Det er en god nyhet for Vadsø – at det satses på kompetansemiljøene i kommunen. Det er jeg glad for, sier han.

Bønå sier han tror bakgrunnen er omorganisering og at det er god beliggenhet i Vadsø, hvor det allerede er etablert en stor arbeidsplass.

– Det er et godt signal, og det er vi glad for. Det er en viktig arbeidsplass og et grunnlag for god kommunal drift.

– Hva tenker du på at det er på bekostning av nabokommunen?

– Det synes jeg er trasig. Samtidig så er det kanskje Vadsø som har best forutsetning for å drive denne type arbeidsplasser, sier han.

Viksjøfjell forsvaret

Forsvaret har også en innsamlingsenhet på Viksjøfjell i Sør-Varanger kommune.

Foto: Forsvaret

Bevegelse i nord

I oktober ble den første etterretningskonferansen av sitt slag arrangert i Vadsø i Finnmark. Det store spørsmålet på konferansen var om det er god nok kontroll på etterretningstjenesten i Norge.

E-tjenestens årlige trusselvurdering advarte tidligere i februar om at Russland kan påvirke høstens stortingsvalg. Og at «økt politisk spenning mellom Vesten og Russland fører til at det digitale rommet i større grad vil bli brukt til å støtte opp under press og trusler».

En tidligere ansatt i Etteretningstjenesten sa da at mer militær aktivitet i Finnmark fører til mer russisk spionasje. Han karakteriserer Finnmark som en temperaturmåler på forholdet til den store naboen i øst.

Og mandag er det duket for forsvarets militærøvelse Joint Viking på Finnmarksvidda, med 8.000 norske, britiske og amerikanske soldater. Dette er den andre, og største, øvelsen i Finnmark siden 1967.

Samtidig har retorikken mellom Norge og Russland blitt tøffere. Den russiske ambassadøren i Norge sa før helgen at forholdet mellom de to landene er uholdbar.

Forsvarets stasjon i Varanger

Forsvarets stasjon i Nord-Varanger er en lytte- og peilestasjon som har vært operativ siden 1947. Det er hit E-tjenesten vil flytte basen til.

Foto: Forsvaret