Flytt sametingsvalget

Sandra Marja West, kandidat til Sametinget, mener at valg til Sametinget ikke bør være på samme dagen som stortingsvalget, slik som det er i dag. Norske Samers Riksforbund mener at valget burde avholdes på et annet tidspunkt, fordi sametingsvalget forsvinner i all viraken rundt stortingsvalget. Onsdag skulle det være skoledebatt om sametingsvalget på Tromsdalen videregående skole i Tromsø, men ingen elever møtte opp til debatten.