Flyktninghjelpen advarer Norge mot å stenge grensen

Å stenge grensen mot Russland for asylsøkere, vil bryte med Norges internasjonale forpliktelser og flyktningkonvensjonen, sier Flyktninghjelpen.

Storskog grense

Å stenge grensen, vil svekke Norges renommé, mener Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det er særdeles viktig at vi opprettholder retten til å søke beskyttelse, og at Norge ikke stenger grensen slik Ungarn har gjort, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til NTB.

Nesse mener ytringer om å stenge grenseovergangen Storskog i Finnmark er «skummelt likt» retorikken vi har hørt fra Ungarn.

Rådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Rådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Foto: Flyktninghjelpen

– Det er ikke et land vi bør sammenligne oss med i disse tider, sier han.

Å stenge grensen, vil svekke Norges renommé som et land som står for de riktige prinsippene, ifølge Nesse. Han mener det vil sende et uheldig signal til resten av Europa.

Det at det kommer mange som ikke har behov for beskyttelse, bør ikke ødelegge for dem som faktisk har rett til asyl, understreker Nesse, som påpeker at åpenbart grunnløse søknader kan behandles i løpet av 48 timer.

Nær daglige rekorder

Den siste tiden har det vært satt nær daglige rekorder i antall flyktninger og emigranter som passerer Storskog, den eneste grenseovergangen mellom Norge og Russland. Tirsdag kom 196 personer til Norge uten Schengen-visum for å søke asyl. Onsdag kom det 173 over grensa til Norge.

Stadig flere tar til ordet for å øke kontrollen eller stenge grensa til Russland.

I Kirkenes sier politimester Ellen Katrine Hætta at hun ser mørkt på situasjonen dersom antall flyktninger og emigranter over grensa fortsetter å øke.

– Vi må jobbe hele natta for å få unna alle. Vi må sette til side alvorlige saker som skulle vært gjennom rettssystemet tidligere på grunn av dette. Vår tålegrense er nådd, sier hun.

Flyktninger i Kirkenes

Situasjonen er nå så vanskelig at alle alternativer vurderes, og nyankomne flyktninger sendes med buss vekk fra Sør-Varanger før man vet hvor de skal sendes.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Anundsen taus om Storskog

NRK har gjentatte ganger denne uka forsøkt å få Justisdepartementet til å svare på spørsmål om grensa må stenges, men det har ikke departementet ønsket.

Heller ikke Utenriksdepartementet har villet kommentere saken.

Ett argument enkelte bruker for at grensen må stenges er at vi ikke har kontroll på dem som kommer inn.

Helge Lurås, leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse, tar ikke stilling til om grensen må stenges, men mener det er et problem at det ofte kan være vanskelig å veie sannhetstsgehalten i asylsøkernes historier.

I Finland har man skjerpet grensekontrollen, noe som innebærer at flyktninger og migranter ikke lenger får lov til å fortsette videre inn i landet før de registrerer seg som asylsøkere.

(NTB/NRK)