Flyktningene trenger sykler – men disse må politiet skrape

Berget av forlatte sykler hoper seg opp i politiets varetekt på Storskog grensestasjon, etter de flere hundre flyktningene som kommer syklende over grensa. Mottakene trenger sykler, men disse skal bli til metall.

Sykkelberg

Politiet på grensa sliter med plassmangel, fordi flere hundre sykler hoper seg opp ved grensestasjonen etter flere hundre flyktninger har kommet syklende over grensa fra Russland.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Flyktningstrømmen over Storskog satte ny dagsrekord i forrige uke, da det fredag kom 100 nye asylsøkere gjennom ruta fra Russland til Norge.

På grunn av regelverket, kommer flesteparten på sykkel.

Nye 4000 mennesker på flukt er ventet før nyåret denne veien.

Nå hoper flere hundre syklene seg opp ved grensa, men politiet kan ikke la asylmottakene i Finnmark overta syklene, fordi 80 prosent av de ikke tilfredsstiller norske krav.

– Synd, mener leder ved Oscarsgata Mottak i Vadsø.

Skal gjenvinnes

Ifølge russisk lovgivning må de som vil krysse grensa mellom Russland og Norge for å søke asyl være på hjul. Det er ikke lov å krysse grensa til fots, og dermed kommer mange syklende.

Politiet på grensa sliter dermed nå med plassmangel, fordi flere hundre sykler hoper seg opp ved grensestasjonen.

Møllebakken ser på syklene som asylsøkere har satt igjen på Storskog

Politiet har ikke visst hva de skal gjøre med alle syklene som asylsøkere har satt igjen på grensa, nå er avgjørelsen tatt om at de skal gjenvinnes.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Istedenfor å bli gitt videre til mottakene, skal disse nå skrapes.

– Det er rett og slett fordi sykler som ikke er godkjent i Norge, kan vi ikke bruke i Norge, sier politioverbetjent Stein Hansen, ved grensekontrollstasjonen i Storskog.

Syklene skal bli gjenvunnet av Øst-Finnmark avfallsselskap.

– Vi har bestemt oss for at dette er den beste løsninga.

Årsaken er at syklene ikke er godkjent til bruk i Norge, da de kun har en brems, og i Norge er kravet to.

Syklene er heller ikke konstruert slik at det kan settes på en ekstra brems, og derfor har ikke politiet vurdert andre muligheter enn gjenvinning.

– Nei, for vi som politi føler det blir litt feil hvis vi skal gi bort sykler som ikke oppfyller kravene, sier Hansen.

Syria-flyktning på Storskog

En syrisk flyktning over grensa fra Russland på sykkel i september. Politiet i Øst-Finnmark opplever en stor strøm av syriske flyktninger som kommer over grensa på sykler - hver dag. Den russiske grensestasjonen i bakgrunnen.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Flyktningmottak trenger sykler

Rundt om i fylket har asylmottakene meldt sin interesse om å overta syklene.

Et av dem var Oscarsgata Mottak i Vadsø. De har ventet på en bekreftelse fra politiet om overtakelse.

– Jeg skjønner vurderinga til politiet, men på den annen side så var det jo kjempesynd at vi ikke kunne få en god del av de syklene over hit. De hadde kommet til god bruk her, forteller mottaksleder Per Yngve Christensen.

Per Yngve Christensen

Mottaksleder ved Oscarsgata Mottak i Vadsø, Per Yngve Christensen har hatt forhåpninger om at syklene på Storskog kunne bidra i det nye hverdagslivet til asylsøkerne ved mottaket.

Foto: Stian Strøm

Oscarsgata Mottak har i dag 317 beboere, og senest mandag kom det 30 nye beboere fra Neiden, i Sør-Varanger kommune.

Han har likevel tro på at de kanskje får en liten del av syklene som ikke blir gjenvunnet, da de har gitt klar beskjed om at mottakets beboere vil dra nytte av syklene som ligger igjen i Storskog.

– Vi er et stort mottak og Vadsø er en langstrakt by og vi har boliger spredt både i ytre- og indre byen, så det hadde vært utrolig fint å kunne dele ut sykler til beboerne våre.

– Det hadde gjort hverdagslivet deres og integreringa i Vadsø mye enklere, sier Christensen.