Hopp til innhold

Aldri har konfliktrådet hatt flere voldssaker enn nå

Konfliktrådene i Norge får tilsendt mer alvorligere saker enn tidligere, samtidig går det totale sakstallet ned.

Vold

Tendensen over hele landet er at det er flest voldssaker som kommer inn til konfliktrådet.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Halvårstallene fra konfliktrådene i landet viser at de får tilsendt flere alvorlige saker enn tidligere, men det viser i tillegg en nedgang på omtrent 400 saker sammenlignet med i fjor.

– Det vi har registrert er at det er store forskjeller mellom de ulike politidistriktene. Noen politidistrikter har økning, mens andre går dramatisk ned. Det tolker vi som at det er ulik praksis i politi-Norge mot å jobbe med disse sakene, sier direktør i konfliktrådet, Per Andersen.

Det er voldssaker konfliktrådet oftest behandler.

Per Andersen

Direktør i konfliktrådet, Per Andersen, sier at voldssakene er utfordrende saker.

Foto: Konfliktrådet

– Det er en trend som har pågått i flere år. Jeg tror det skyldes at vi har gode resultater i mange av disse sakene, at de som kommer til konfliktrådet føler seg godt ivaretatt, forteller Andersen.

Før voldssaker toppet statistikken, var det nasking og butikktyveri som dominerte. Andersen sier at voldssakene er mer utfordrende.

– Voldssaker krever mer forberedelser, samtidig er det spennende å jobbe med disse sakene og de får som regel et godt utfall, sier han.

– Undrer oss over nedgang

Per Andersen sier at de har sett en nedgang i ungdomskriminalitet, men at de samtidig vet at det er mange saker som ikke havner i konfliktrådet.

– Årsaker til det kan være at det ikke jobbes godt nok med det eller at det skyldes ressurssituasjon hos politiet, sier Andersen til NRK.

Konfliktrådet i Troms opplever også en nedgang i antall saker hos dem, og synes det er merkelig.

– Vi stiller oss undrende til at det er en nedgang i antall saker. Vi vet at det er et stort potensial for saker som kunne egnet seg i konfliktrådet, sier leder i konfliktrådet i Troms, Arna Beate Hansen.

Halvårstall fra konfliktrådet

Saker i konfliktrådet

Antall

Vold

790

Skadeverk

427

Naskeri

393

Trusler

376

Nærmiljøkonflikter

324

Krenkelse/mobbing

184

Ungdomsoppfølging

72

Seksualkriminalitet

24

Flest unge menn

Den største gruppa påklagede i konfliktrådene er mellom 16-18 år, og det er flest menn. Av 4191 påklagede er det kun 1281 kvinner.

– Det er helt i tråd med kriminalstatistikken. Unge menn bryter oftere loven og er ofte mer aggressive enn andre aldersgrupper og kvinner, sier direktør i konfliktrådet, Per Andersen.

Konfliktrådene har fulgt opp ungdom over lengre tid via oppfølgingsteam i 72 saker, det som fra 1. juli heter ungdomsoppfølging. Ungdomsoppfølging omfatter ungdom fra 15 - 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

– Mange ungdommer har behov for å snakke om det de har gjort og få en oppklaring, det legger vi til rette for, forteller Andersen.

Av de 72 ungdommene som som fikk oppfølging i løpet av første halvår i 2014, har 28 av dem begått vold. Til sammen har de 104 lovbrudd bak seg.

Det er flest oppfølgingsteam i Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag.

Stadig flere nett–troll må i konfliktrådet

Konfliktrådet ser en klar økning i antall saker som handler om krenkelser, trusler og mobbing på nett.

Netthets

Flere saker med krenkelser på nett havner i konfliktrådet.

Foto: Skjermdump

– De fleste saker der det er en konflikt, har ofte spor på sosiale medier. Vi ser en klar økning i antall saker som gjelder trusler, mobbing og trakkasering på nett, sier leder i konfliktrådet i Troms, Arna Beate Hansen.

I 2013 var den nest største sakskategorien krenkelser, trusler og mobbing med 1076 saker. I Troms dominerer denne kategorien.

– Mange synes det er svært enkelt å sitte hjemme bak tastaturet og skrive krenkende ting, men det blir raskt noe annet når de må møtes ansikt til ansikt. Derfor kan det ha en stor effekt å møtes i konfliktrådet, sier Arna Beate Hansen.

– Det trengs en bevisstgjøring

For å snu utviklingen, mener Hansen det er viktig å bevisstgjøre folk på konsekvensene av å krenke noen på nett.

– Det er svært viktig fremover å bevisstgjøre alle unge, som vokse, om konsekvensene av det. At det er en del ting som er straffbart, selv om det er på nett. Det påfører mange folk lidelser, og at det er vanskelig å fjerne, forteller hun.

Oversikt over konfliktrådene første halvår 2014

Konfliktråd

Straffesaker

Sivile saker

Ungdomsoppfølging

Totalt

Agder

107

107

3

217

Buskerud

97

85

4

188

Haugaland og Sunnhordland

98

121

3

22

Hedmark

123

83

2

208

Helgeland

28

41

3

72

Hordaland

67

99

0

166

Midtre Hålogaland

49

44

0

93

Nordmøre og Romsdal

42

41

0

83

Nord-Trøndelag

58

65

11

134

Oppland

59

41

0

100

Oslo og Akershus

205

220

22

447

Salten

55

57

1

113

Sogn og Fjordane

33

24

0

57

Sunnmøre

40

39

0

79

Sør-Rogaland

107

110

6

223

Sør-Trøndelag

116

192

4

312

Telemark

70

54

2

126

Troms

43

42

0

85

Vest-Finnmark

30

20

0

50

Vestfold

111

94

4

209

Øst-Finnmark

31

21

0

52

Østfold

177

187

7

371

Totalt

1746

1787

72

3605