Nå kan Laila forlenge snøskutersesongen til juni

Et flertall på Stortinget gir kommuner over hele landet mer frihet til å bestemme over snøskuterkjøringen. Dermed kan sesongen for mange vare lenger enn til 5. mai.

Laila Olaussen vil gjerne at man lokalt skal avgjøre hvor lenge snøskuterløypene skal holdes åpne.

Laila Olaussen i Alta har pakket inn snøskuteren for sesongen, selv om det fortsatt er mye snø på Finnmarksvidda. En lovendring gjør at sesongen i framtiden kan vare lenger.

Foto: Julie Groseth / NRK

– Det er jo masse fine dager på fjellet enda, sier Laila Olaussen, idet hun pakker ned sin snøskuter for sesongen.

Etter loven er sesongen for å kjøre snøskuter normalt slutt 5. mai. Det gjelder også i Troms og Finnmark, selv om det på denne tiden av året fortsatt er snø og av og til innslag av vinter.

– Da begynner vårværet og finværet, og fine fjellturer for oss, sier Olaussen, som bor i Alta.

Nå kan hun imidlertid få oppfylt sitt ønske om utvidet snøskutersesong.

Finnmarksvidda, ved Sombybrua langs Stillaveien i Alta kommune.

Snøskutersesongen er over, men på Finnmarksvidda var det onsdag vinterføre. Her fra Øvre-Stilla i Alta kommune.

Foto: Stian Strøm / NRK

Flertall for å endre loven

Stortinget går nemlig inn for at regjeringen skal revidere motorferdselsloven. Frp, Høyre, Venstre og KrF har flertall for sitt eget forslag.

Målet er å gi kommunene lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark.

Ifølge partiene bak forslaget vil ikke en lovendring nødvendigvis føre til flere skuterløyper. Det viktigste er å flytte makten fra staten og over til snøskuterkommunene.

– Jeg er veldig trygg på at norske kommuner vil klare å ivareta andre interesser selv om de får økt lokalt selvstyre i motorferdselsloven, sier stortingsrepresentant for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt.

Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Frykter store klimaavtrykk

Bjørn Harald Hansen, som er talsperson for Naturvernforbundet i Finnmark, er skuffet over det som nå skjer.

– Frp og regjeringspartiene skuffer alle de ungdommene som kjemper for en mer miljøvennlig planet, sier Hansen.

Han frykter at det vil føre til store klimaavtrykk.

– Dette vil være å sabotere miljøvernlovgivningen og klimavern-loven som gjelder i Norge, i tillegg til de internasjonale miljøavtalene som er gjort med tanke på klimavern, sier Hansen.

Bjørn Hansen

Bjørn Harald Hansen, talsperson for Naturvernforbundet i Finnmark, er skuffet over vedtaket.

Foto: Kristian Sønvisen Bye

– Vi har oppegående lokalpolitikere

Strifeldt er imidlertid ikke enig med kritikerne som frykter for dyreliv eller sårbar natur.

– Vi har oppegående lokalpolitikere som vi mener kan ivareta dette på en god måte, sier Strifeldt.

– Jeg er nokså trygg på at dersom vi får en motorferdselslov som får legitimitet i befolkningen, vil også respekten for motorferdsel og dyreliv bli betydelig høyere. Du vil få en indre justis som gjør at du får bedre forhold på fjellet.

Strifeldt viser til kommuner som har etablert rekreasjonsløyper de siste fem årene. Han hevder at disse kommunene opplever at ulovlig tullkjøring er blitt kraftig redusert.

Strifeldts påstand strider mot forskningen på området. Forskerne sier det ikke er grunnlag for å konkludere sikkert om tallet på lovbrudd.

«Det er rapportert noe mer ulovlig kjøring, men det er uklart om det skyldes flere kontroller eller om folk faktisk kjører mer utenom løypene», heter det i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina). Rapporten tok for seg erfaringene i Tydal og Trysil etter lovendringen i 2015.

Erlend Svardal Bøe fra Troms Høyre er også svært fornøyd med det ferske vedtaket.

– For oss som bor og lever i Nord-Norge, er snøskuter et viktig fremkomstmiddel for både friluftsliv og næringsliv, sier Bøe.

De nye snøskuterne skal lades med strøm produsert av solceller og vindkraft.
Foto: Aurora Powetrains

2500 kilometer nye løyper

Før 2015 var snøskuter tilknyttet nyttekjøring i Norge. Kun i Nord-Troms og Finnmark var det lov med egne rekreasjonsløyper.

De siste fem årene har imidlertid norske kommuner kunnet regulere skuterløyper til fritidsbruk.

Det har førte til at omfanget av skuterløyper har økt med 2500 kilometer. Før 2015 var det rundt 6000 km med løyper i Nord-Troms og Finnmark.

Totalt er det altså 8500 kilometer med skuterløyper i Norge. Det tilsvarer kjøreturen fra Oslo til Nordkapp fire ganger.

Skuterpåske

Det vil i fremtiden bli kortere prosess for norske kommuner å åpne opp for nye snøskuterløyper.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vil slippe ekstra godkjenning

Et vilkår for de nye løypene var at man skulle ta hensyn til blant annet dyreliv og natur. Løypene måtte dessuten godkjennes hos Statsforvalteren.

Det er denne statlige godkjenningen Frp og regjeringspartiene nå vil fjerne.

I Finnmark har mange vært misfornøyde med at snøskutersesongene ikke er forlenget i år med mye snø på fjellet.

– Vi opplever spesielt på vårparten, når man har den fineste tiden, at det i realiteten er statsforvalteren som er den forvaltende myndighet. Vi har gode folk i de enkelte kommunene som har god kjennskap både til dyreliv, reindrift og andre forhold, sier Bengt Rune Strifeldt.

Stortinget skal votere over å endre motorferdselsloven tirsdag 25. mai, men regjeringspartiene med Frp er allerede enige om å danne flertall for sitt eget forslag.

Snøskutersesongen kan bli lenger nå som kommunene skal få mer makt over løypene.

Snøskutersesongen kan bli lenger nå som kommunene skal få mer makt over løypene.