Flere vil lære av buss-suksess

En prøveordning hvor busspassasjerene forhåndsbestiller plass på bussen har blitt en suksess i Tana. Nå testes ordningen ut i flere distriktskommuner landet rundt.

Flexx holdeplasskilt

Bestillingstransporten i Finnmark inngår i merkenavnet Flexx. Det er ordinære rutetabeller, men rutene opereres kun ved bestilt behov.

Foto: Lars Engerengen

Busstilbudet kan på denne måten tilpasses passasjerenes behov, og man bruker ikke penger på å kjøre med tomme busser. Dette kan bli løsningen som sikrer et godt busstilbud ute i hele Distrikts-Norge. Det tror samferdselssjef i Finnmark, Per Bjørn Holm-Varsi.

– Samferdselsdepartementet er veldig spent på de langsiktige resultatene av det vi holder på med i Tana nå. Vanligvis er det slik at økt bruk av kollektivtransport blir dyrere. Her ser vi at vi klarer å gjøre det billigere, sier Holm-Varsi.

Per Bjørn Holm-Varsi

Samferdselssjef i Finnmark Fylkeskommune, Per Bjørn Holm-Varsi, ha samme transportordning i flere kommuner.

Foto: Kaspar Fulgesang

Permanent tilbud

Aslak Porsanger og Tormod Andersen

Aslak Porsanger (82) er en av de mange pensjonister i Tana som benytter seg av bestillingsruteordningen. –Uten billigtaxi hadde det vært vanskelig for meg å gjøre nødvendige handleturer ved kommunesenteret, sier Porsanger.

Foto: Harry Johansen / NRK

I to år har den såkalte flexx-bussen vært en prøveordning i Tana. Tilbudet som nå er blitt permanent fungerer slik at passasjerene selv melder fra når de har behov for transport.

Aslak Porsanger (82) fra Álletnjárga i Tana er en av de mange som benytter seg av denne billige bestillingstransporten:

– Uten den hadde det vært vanskelig for meg å komme til kommunesenteret, Tana bru, forteller Porsanger

– Dette er en ypperlig ordning som er tilpasset de behovene jeg og kona har, skryter Porsanger.

Kan komme i flere kommuner

Bestillingstransporten i Finnmark inngår i merkenavnet Flexx. Det er ordinære rutetabeller, men rutene opereres kun ved bestilt behov.

Når ingen trenger skyss, kjører det heller ingen buss. Det gjør at ordningen blir langt billigere enn det er å drifte en vanlig bussrute. Derfor vil samferdselssjefen i Finnmark Fylkeskommune, Per Bjørn Holm-Varsi, ha flexx-busser i flere nye kommuner.

– Når vi skal anskaffe nye bussruter fra 2016 så kommer denne type transport, flexx-løsninger eller bestillingstransport til være en del av basisen i tilbudet vårt, sier Holm-Varsi.

Etter suksessen blant annet i Tana testes ordningen ut også i andre fylker i Norge.

Fornøyde brukere

I Tana har tilbudet rettet seg spesielt mot pensjonister. Leder i kommunens pensjonistforening, Olaf Johansen, forteller at flexx-bussen er blitt populær.

– Tilbudet har vært kjempegodt mottatt. Grunnen til det er at Tana er en kommune med spredt bebyggelse. Folk bor spredt i alle retninger og langt fra sentrum. Derfor er denne skyssordningen veldig viktig, mener Johansen.

Mobilapp

Rutene kan bestilles via websiden Flexx.no , eller man kan ringe 177. Billetten koster 20 kr på disse rutene. De som har en smarttelefon kan laste ned en app som heter FFK Mobillett, og betale billetten med denne. Billetten kommer da på mobilen.