Flere tusen varsler om dyremishandling

Mattilsynet har fått inn 2449 bekymringsmeldinger om dårlig dyrevelferd de første fire månedene i år.

Filmet fugledrap

Lisa Eidissen filmet en ansatt på Shell Finnsnes da han angivelig avlivet terner. Filmen la hun ut på Facebook, noe som skapte sterke reaksjoner.

Preben Rydningen

Preben Rydningen er daglig leder på Shell Finnsnes.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Folk er blitt flinkere til å varsle om dyremishandling, sier avdelingssjef for Mattilsynet i Troms og Svalbard, Arne Mjøs.

Han forteller at Mattilsynet er riktig instans når man skal varsle om slikt, og at hovedårsaken til at stadig flere sier ifra er tilsynets varslingsknapp. På hjemmesiden til Mattilsynet kan folk klikke seg inn og varsle anonymt dersom de tror dyr utsettes for vanskjøtsel og mishandling.

Arne Mjøs

Arne Mjøs er avdelingssjef for Mattilsynet i Troms og Svalbard.

Foto: NRK

– Mattilsynet får mellom 30–40 bekymringsmeldinger per dag. Det blir noen tusen bekymringsmeldinger i løpet av ett år fra hele landet. I Troms og Svalbard har vi hatt om lag 100 bekymringsmeldinger det siste halve året, sier Mjøs. Tallet var omtrent det samme første halvår i 2014.

Filmet fugledrap

Det har vært mye fokus på dyrevelferd de siste dagene, etter at en video ble publisert på Facebook, med det som ser ut til å være mishandling og drap av terneunger.

– Mattilsynet har fått bekymringsmeldinger om denne saken, og vi følger opp saken i forhold til vårt regelverk, sier Mjøs.

Det var en ansatt på Shell sin bensinstasjon på Finnsnes i Lenvik som avlivet fugler på taket på bensinstasjonen. Mannen som ble filmet er ennå ikke avhørt av politiet. Vedkommende er heller ikke siktet i saken, sier lensmann Arnold Nilsen til NRK.

Strafferammen for denne type lovbrudd er inntil ett års fengsel, men den mest vanlige reaksjonen er bøter.

Fuglene var skadet

– Vår medarbeider gikk på taket for å sjekke en vannlekkasje. Da så han fugler som var skadet, og mente det var mest humant å avlive dem.

Det sier daglig leder ved Shell sin bensinstasjon på Finnsnes, Preben Rydningen til NRK.

  • Se mer:
    Fugledrap får konsekvenser

Shell sine ansatte skal tirsdag ha møte med Mattilsynet, og tilsynet vil også samarbeide med politiet på Finnsnes som jo er inne i saken.

Tar bekymringsmeldinger på alvor

– Vi rykker ut på minuttet hvis vi får meldinger om alvorlige saker som omhandler dyremishandling for Mattilsynet tar bekymringsmeldinger veldig alvorlig. Alle saker blir etterforsket, men det er jo noen saker som er såpass små at de kan ordnes eksempelvis per telefon, sier Mattilsynets leder i Troms og Svalbard.

I Norge kom det en ny og strengere dyrevelferdslov i 2010. Regelverket er også blitt enda strengere etter den tid.

Mattilsynet har alle virkemidlene vi trenger til å fatte vedtak i dyrevelferdssaken. Vi har også mulighet til å ta dyr ifra eierne, i svært alvorlige saker, sier Arne Mjøs.