Flere straffesaker hos Sysselmannen

Tallet på straffesaker hos Sysselmannen på Svalbard har økt med nesten 10 prosent fra juli i fjor til juli i år. I år er 67 straffesaker behandlet, mens tallet i fjor var 61, viser tall fra Troms og Finnmark Statsadvokatembeter. Saksbehandlingstida for oppklarte saker var 45 dager i første halvår i år, landsgjennomsnittet er 93 dager.