– Folk må holde seg unna skredfarlige områder

Flere steder i landet har det varme været utløst mange snøskred. I Tamokdalen i Troms ligger snøen flere meter tykk over veien. Skredobservatør Aadne Olsrud er bekymret.

Snøskred i Tamokdalen

STORT: Flere store snøskred blokkerer fylkesvei 87 i Tamokdalen. På det meste er snømassene nærmere fire meter dype. Veien er stengt på ubestemt tid.

Foto: Aadne Olsrud

– Det er vanlig med selvutløste snøskred her på denne tiden av året, men ikke så voldsomme skred som det vi har hatt i helgen. Og med været vi har i vente, kan det hende at dette bare er en begynnelse, sier Aadne Olsrud.

Han er skredobservatør for NVE og skredkontakt for Statens vegvesen i Tamokdalen i Troms. Søndag var han ute for å vurdere skredene som har gått over fylkesvei 87 i den skredutsatte dalen.

– Det har vært noen voldsomme greier, sier Olsrud.

Det ene skredet er 158 meter bredt. To mindre skred har samlet seg og strekker seg over 182 meter. På det høyeste er snømengden flere meter.

– Skredene har tatt med seg autovernet, trær og jord, og røsket opp litt av asfalten. Det er en skredvoll i området, men den har snøen bare valset over, sier han.

Aadne Olsrud

KJENTMANN: Aadne Olsrud kjenner fjellene i Tamokdalen svært godt.

Foto: Privat

Flere steder

På nettsiden regobs.no kan folk registrere snøskred de har observert. De siste dagene har det vært registrert flere skred, blant annet i Sogn, i Vest-Finnmark, i Lyngen og i Ofoten

Skred fra Pollfjellet

STORT SKRED: Her går snøskredet fra Pollfjellet i Lyngen. Denne helgen har det gått flere skred fra fjellet.

Foto: Laila Lanes / NRK

Ifølge Olsrud skyldes i alle fall snøskredene i Tamokdalen at det først løsner mindre mengder våt snø relativt høyt oppe i fjellsiden. De har igjen utløst større flakskred.

– Når det er så uvanlig mye snø i fjellet som det er nå, så blir utløpene større enn det vi er vant til, forklarer han.

På varsom.no er snøskredfaren satt til faregrad 3 (betydelig) eller 2 (moderat) over hele landet. De fleste stedene skyldes snøskredfaren høye temperaturer på dagtid og økt vannmengde i snøen.

Prognosene tyder på at skredfaren vil bli justert ned til 2 i løpet av de nærmeste dagene, men Aadne Olsrud tror skredfaren er større i noen områder.

Snøskred i Loppa

SKRED I LOPPA: På fylkesvei 8014 i Loppa kommune er veien stengt på grunn av et snøskred søndag ettermiddag.

Foto: Jørn Olav Skogheim

– Så lenge temperaturen er stigende, så vil nok skredfaren være økende i en periode.

Og ifølge statsmeteorolog Martin Granerød ser det ut til at det varme været vil fortsette i noen dager.

– Det ser ut til å bli forholdsvis høye temperaturer både mandag og tirsdag, sier han.

– Da kan vi få flere slike store skred som går adskilling lenger enn det vi er vant til. Folk må holde seg unna skredfarlige områder, sier Aadne Olsrud.

Nyheter fra Troms og Finnmark