Flere reiser med fly i nord: – Avgjørende for nordnorsk reiseliv

Fortsatt vekst i flytrafikken i nord, mens det i resten av landet er varierende.

Hammerfest lufthavn

Lufthavnene i Nord-Norge opplever vekst. I Hammerfest har de en økning på hele 46,7 prosent.

Foto: Allan Klo / NRK

Generelt ser det ut til å være en jevn økning av antall personer som reiser med fly i Nord-Norge.

Denne tendensen har vart i flere måneder, og i januar viser Avinors trafikkstatistikk blant annet en vekst på om lag 10 prosent i både Tromsø, Bardufoss og Mehamn.

– Vi ser at våre lufthavner spiller en avgjørende rolle for nordnorsk reiseliv og næringsliv. Særlig på reiselivssiden opplever man en økt vekst, med økt internasjonal interesse for det landsdelen byr på, sier divisjonsdirektør Regionale lufthavner, Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

Vekst i Oslo og Trondheim – nedgang i Stavanger og Bergen

Antall passasjerer som reiste til og fra Avinors 46 lufthavner økte med 1,6 prosent i landet sammenlignet med januar 2015, men det er betydelige lokale variasjoner.

Kø på Tromsø lufthavn, Langnes

FLERE REISER I NORD: Trafikken over Tromsø lufthavn i januar hadde en økning på over 12 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Foto: Petter Strøm / NRK

Både Oslo og Trondheim har hatt vekst. Oslo Lufthavn har i januar en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Ved Trondheim lufthavn er det flere reisende enn på samme tid i fjor, med en økning på 3,5 prosent.

Mens Stavanger lufthavn og Bergen lufthavn, opplever en nedgang i trafikken i januar.

Flesland har en nedgang på totalt 1,5 prosent, mens Sola har en nedgang på totalt 8 prosent sammenlignet med januar 2015.

Enorm økning i Hammerfest

Aktivitetsnivået i olje- og gassektoren har stor betydning for trafikken, viser Avinors statistikk.

I Kristiansund gir lavere aktivitetsnivå betydelig redusert trafikk, med en nedgang på 17,1 prosent.

I Hammerfest derimot, gir økt aktivitet en vekst på hele 46,7 prosent.