Flere nordmenn utestengt fra Russland: – Kan torpedere Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet står i fare etter at en norsk forretningsmann ble utestengt fra Russland. Det mener journalist og forfatter Per Lars Tonstad. Nesten ingen norske bedrifter tør å satse lenger.

Montasje Per Lars Tonstad og Ølen Betong

Skadelig. Per Lars Tonstad har fulgt barentssamarbeidet i en årrekke. Han mener Ølen Betong-saken kan bli svært skadelig for videre næringssamarbeid. Her er bilde fra fabrikken det norske selskapet ahr bygd opp i Murmansk.

Foto: Montasje / NRK

– Barentssamarbeidet skulle ikke bare være utveksling av sangkor og ordfører-skåler. Det skulle også være næringssamarbeid, men det har gitt få resultater. Og få vil tørre å satse hvis det er så uforutsigbart og risikofylt, sier Per Lars Tonstad som har fulgt samarbeidet gjennom mange år.

Bakgrunnen for uttalelsen er den russiske utestengelsen av Atle Berge. Direktøren i Ølen Betong som har satset tungt i Murmansk, fikk for to uker siden beskjed om at han ikke er velkommen i Russland før i 2026.

Må kreve svar fra Russland

NRK kjenner til at en håndfull nordmenn er nektet innreise til Russland, blant dem er også Russland-forsker Julie Wilhelmsen. Tonstad mener Norge nå må kreve svar fra Russland om hva som er årsaken til at Berge er utestengt.

Ane Haavardsdatter Lunde

Utenriksdepartementet forventer en forklaring fra Russland, men tror det kan ta litt tid, sier kommunikasjons-rådgiver Ane Lunde.

– De må vise at det er hold i beskyldningene, Norge kan ikke akseptere at de er tause etter å ha fremsatt slike beskyldninger. Slik kan vi ikke drive nabosamarbeid, sier Tonstad.

Utenriksdepartementet har gjentatte ganger tatt saken opp med russiske myndigheter både i Murmansk, Oslo og Moskva.

– Vi forventer en begrunnelse fra Russland om hvorfor dette har skjedd. Vi har gitt uttrykk for at dette er sterkt beklagelig, spesielt fordi Ølen Betong er den største norske aktøren i Murmansk, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Lunde.

UD håper på en rask løsning i saken, men tror det kan ta litt tid å få svar i saken. Lunde bekrefter at de kjenner til flere lignende saker.

Mange har trukket seg ut

Ølen Betong er ikke den første norske bedriften som har fått problemer i Russland. Et annet kjent eksempel er Rossnor som skulle produsere vinduer og dører i Arkhangelsk. Selskap hadde både norske og russiske eiere, og ble i likhet med Ølen Betong betraktet som en suksess.

Heidi Andreassen i Barentssekretariatet

Barentssekretariatet er bekymret for utviklingen, og håper saken med Atle Berge skal løse seg på en god måte, sier rådgiver Heidi Andreassen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Men selskapet ble konfiskert av de russiske eierne uten at dette fikk konsekvenser i 1995. Den gang sa kommunalminister Gunnar Berge at saken ville skade Norges forhold til Russland om det ikke ble ryddet opp.

– Det virker som at de som har startet prosjekter og som har lyktes etter kort tid har opplevd ting som har gjort at de har avviklet og reist tilbake til Norge, sier Per Lars Tonstad.

– Saken er veldig uheldig for næringssamarbeidet som er en viktig drivkraft i Barentssamarbeidet, og er ønsket både fra norsk og russiske side, sier rådgiver Heidi Andreassen Barentssekretariatet. De deler hvert år ut 30 millioner kroner til samarbeidsprosjekter, men ser at næringssamarbeidet er under et sterkt press.

– Mange norske bedrifter forlater Russland.