Flere lovbrudd påvist i finnmarksskolene

Fylkesmannen i Finnmark har i gjennomsnitt påvist fem lovbrudd ved fylkets skoler. Tilsynssjef mener dette ikke er godt nok.

Vadsø barneskole

Vadsø barneskole har rundt 450 elever. Etter et landsomfattende tilsyn har Fylkesmannen i Finnmark gitt skolen frist til slutten av juni for å svare på pålegget om fem lovbrudd ved undervisningen.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Vi vil alltid ha forbedringspotensial i en skole når vi jobber for å bli best mulig, sier rektor Beate Aronsen ved Vadsø barneskole.

Skolen har fått påvist fem lovbrudd, etter at fylkesmannen har gjennomført et fellesnasjonalt tilsyn for å se på elevenes utbytte av opplæringen i skolen.

Gjennomsnitt på fem lovbrudd i skolene

– Tilsynet på Vadsø barneskole viser at skolen arbeider systematisk rundt tema og at skolen har mange skriftlige rutiner og planer, men praksis viser imidlertid at ikke alle rutiner og planer er like godt innarbeidet, sier tilsynssjef Marianne Fjellheim hos Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen har ført tilsyn av nesten alle barneskolene i Finnmark. Ifølge Fjellheim er det i gjennomsnitt påvist fem lovbrudd ved hver skole.

– Det viser at regeletterlevelsen i fylket ikke nødvendigvis er så god som den burde være, sier Fjellheim. Hun understreker at skolene tar lærdom av tilsynene.

– Lovbruddene blir lukket ganske raskt etter at vi har vært der, sier hun.

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark har ført tilsyn med nesten samtlige skoler i Finnmark. Gjennomsnittet så langt er fem lovbrudd per skole.

Foto: Stian Strøm

Brudd på opplæringsloven

Tilsynsrapporten i Vadsø påviser at Vadsø barneskole ikke har gode nok rutiner for å kartlegge elever som får særskilt språkopplæring. Dermed oppfyller ikke skolen kravet til å vurdere om elevene har lært nok norsk til å følge vanlig undervisning.

Det blir også påvist at ulik praksis hos lærerne gjør at ikke alle elevene får nødvendig tilbakemelding underveis i opplæringen om hva man er god på og hvor man har et forbedringspotensial.

– Alle lærerne må jobbe etter opplæringsloven og følge de prinsippene som står der. Hvis ikke alle følger dette på samme måte, får vi et lovbrudd. Dette gjelder to fag de har undersøkt, samfunnsfag og musikk, og det kan være at ikke alle er like god på alle områder, sier rektor Beate Aronsen.

FAU ikke bekymret

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Vadsø barneskole er kun gjort kjent med rapporten fra fylkesmannen via skoleledelsen. Leder i utvalget er ikke bekymret for elevenes opplæring ved skolen:

Anita Wahl Nilsen

Leder av FAU ved Vadsø barneskole, Anita Wahl Nilsen, har tillit til at skolen retter opp i lovbruddene som Fylkesmannen i Finnmark har påvist i sin tilsynsrapport.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Aller helst skulle jeg sett at det ikke var noen lovbrudd. Etter gjennomgangen av rapporten jeg har fått fra skolen har jeg fått forståelse av at det ikke er noen større alvorlige lovbrudd, og at det er noen ting som allerede er på plass og som straks vil være på plass. Jeg har full tillit til at skolen retter opp i feilene, sier Anita Wahl Nilsen.

Ifølge rektor har skolen allerede tatt grep.

– Vi vil sikre at planene vi har fungerer ute i skolen. Vi er i gang med å lukke avvikene, og noen har vi allerede lukket. Vi skal oversende dette til Fylkesmannen når vi er ferdig. Det er ikke store avvik for oss, så vi vil få det på plass raskt, sier Aronsen.