Flere kolonnekjøringer i øst

Sju veistrekninger i Øst-Finnmark er kolonnekjørt på grunn av uvær nå sent ettermiddag. Det gjelder fv. 264, fv. 241, fv. 894, fv. 263, fv. 890 og to strekninger på fv. 888. Se Statens vegvesen sine egne nettsider for mer informasjon.

Uvær i Kramvika
Foto: Kristine Rønning