Hopp til innhold

Flere jerv er felt i Finnmark

Siidaer sør for Karasjok har den siste tiden vært plaget med tap og uro på grunn av jerv.

Nå har Statens naturoppsyn (SNO) tatt ut to hannjerver og én tispe med unger i området rundt Galmmat, nordøst for Anárjohka nasjonalpark.

Siden 1. april 2022 er totalt 86 sau og rein dokumentert skadd/drept av jerv i Troms og Finnmark, og forvaltninga tar høyde for at kun en liten andel av det faktiske tapet blir dokumentert.

Det er dette skadebildet, sammen med jervens bestandsnivå, som danner grunnlaget for tildeling av skadefellingskvoter og ekstraordinære uttak.

Det melder naringrovvilt.com.

Medregnet de siste uttakene, er totalt 21 voksne jerv felt i rovviltregion 8, som er Troms og Finnmark fylkeskommune, i perioden 1. juni 2022–27.mars 2023.

Åtte av jervene ble felt i lisensjakt i Troms og resten i skadefelling/ekstraordinært uttak i Finnmark. Dermed utgjør samlet uttak under halvparten av siste periodes lisenskvote for regionen, som var på 45 individer. 31 av disse dyrene var i Finnmark.