Hopp til innhold

Flere innvandrere lærer norsk

Flere vil lære språket, og flere består prøvene.

Voksenopplæring

Voksenopplæringa i Tromsø der innvandrere fra mange ulike land får opplæring i språket vårt.

Foto: Marit Eilertsen / NRK

Flere innvandrere i Nord-Norge består norskprøver nå enn tidligere

60 prosent av kandidatene i Region Nord besto i fjor skriftlig norskprøve, mot 53 prosent året før.

Samtidig tar stadig flere innvandrere skriftlige norskprøver.

Fra 2007 til 2009 var det en økning på 86 prosent i antall kandidater som har tatt skriftlig Norskprøve 2. For norskprøve 3 er økningen på 33 prosent.

- Dette viser at systematisk kvalitetsarbeid på feltet gir resultater, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.