Hopp til innhold

Jakter på eggrøvere – flere hundre fugleegg skal være borte

I Troms skal flere hundre fugleegg være ulovlig sanket fra skjær og holmer. Men eggrøvere blir sjelden tatt.

Kontroll, eggsankere

Oppsynsfolkene har båter i kikkerten, men det er vanskelig å skille mellom turfolk og de som har uærlige hensikter.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det kom inn tips ganske tidlig i mai om at folk i området her har sanket fra 150 til 450 egg, sier oppsynsmann Thomas Johansen.

Gjennom kikkerten sjekker han båttrafikk og om folk går i land på øyene der måsen er i full gang med hekkingen.

– Uten å ha kunnskap om når måsen har lagt egg, så risikerer du å plukke for sent, og da ødelegger du hekkesesongen. Og gjør du det mange nok ganger så vil den forlate områdene, forteller Johansen.

Måseegg

Stormåsen verper normalt sett tre egg.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Måsen regnes generelt som truet. Kun grunneiere eller tillatelse fra grunneier gir lov å sanke egg. Men reglene er strenge og i år er de skjerpet enda mer inn.

Les også: Måken er raudlista – likevel er det lov til å plukke egga

Måkeunge. Foto: Roger Brendhagen
Måkeunge. Foto: Roger Brendhagen

– Færre fugl

Fuglelivet på yttersiden av Karlsøy har tradisjonelt vært rikt. Men noe er skjedd i øygruppa med det beskrivende navnet Måsvær. Oppsynsfolkene virker overrasket og kommenterer at de ser lite fugl. Og det samme kan grunneier Sylvi Kristiansen fortelle.

– Spesielt fiskemåsen er nesten borte. Alt i alt så er det blitt mindre fugl. Og nå hekker de mest på de ytterste holmene. Mens før kunne du finne mange reir og egg på de innerste holmene også.

Sylvi Kristiansen

Grunneier Sylvi Kristiansen etterlyser flere kontroller.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Hun og ektemannen Trond Midtgård har selv sluttet å sanke egg ettersom det har blitt færre fugl. Likevel finner de tomme reir i hekkesesongen.

– Så da må man jo bare spørre seg, hvor er de eggene blitt av?

For noen år siden traff de på folk de mistenkte drev med eggsanking. Men navnene de fikk oppgitt var falske, så saken ble ikke anmeldt.

Les også: Ber om hjelp i kampen mot eggrøverne

Eggbeslag
Eggbeslag

Sjelden at eggsankere blir bøtelagt

Det er få straffesaker om ulovlig eggsanking de siste årene, ifølge Økokrim.

I 2014 fikk en person en bot på 20.000 kroner for å ha ulovlig høstet over 80 måseegg.

Samme år fikk en annen person 30 dagers betinget fengsel for å ha tatt ett havørnegg.

I 2021 fikk en mann i 60-årene 20.000 kroner i bot for ulovlig eggplukking.

Havørn, Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyns båt «Havørn» på kontroll i Karlsøy

Foto: Nelly Karolina Engstrôm / NRK

Økokrim ber folk tipse om ulovlig eggsanking.

– Det er viktig at man melder fra til lokalt politi, Statens naturoppsyn eller Økokrim, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Men eggrøvere blir ikke ofte tatt, bekrefter oppsynsmann Thomas Johansen. Han sier man er avhengig av å treffe på gjerningspersonene.

I Troms har Statens naturoppsyn ikke levert noen anmeldelser de siste årene.

Thomas Johansen, Statens naturoppsyn, på Lille Måsvær.

Oppsynsmann Thomas Johansen sjekker holmer i Måsvær.

Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK

Grunneierne etterlyser flere kontroller.

– Noe bør jo gjøres. Kanskje bedre patruljering, sier Sylvi Kristiansen.

Skjerper kontrollene

Miljødirektoratets seksjonssjef, Kjartan Knudsen, opplyser at det er en liten gruppe som jobber med oppsyn og at de ikke klarer å følge opp alt.

Nasjonalt får de få tips, men de har grunn til å tro at det skjer ulovlig eggsanking.

I år er sankedatoene innskrenket. Før kunne man høste frem til 14. juni. Nå er datoen i Nord-Norge satt til 25. mai.

Egg på Lille Måsvær

Statens naturoppsyn har dokumentert antall reir og egg og vil dra tilbake på senere kontroller.

Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK

I Karlsøy skjerpes kontrollene.

– Vi kommer til å ha en bra tilstedeværelse her i tida fremover, sier Thomas Johansen.

– Spesielt i år siden det er nye regler. Treffer vi på folk etter 25. mai, så kan vi gå og konfrontere dem og eventuelt anmelde.

Hei!

Hei!

Tenkte du på noe når du leste denne saken? Eller har du tips? Da må du gjerne send meg en e-post.

Jeg har tidligere skrevet om fiskeriavtalen mellom Norge og Russland, russisk og ukrainsk vennskap på Svalbard, og snøkrabbesaken som kan koste milliarder.

Signal: +47 99128067

E-post: dan.henrik.klausen@nrk.no