Flere hundre arbeidsledige – 15 ledige stillinger

I Sør-Varanger er det bare femten ledige stillinger, men flere hundre arbeidsledige etter konkursen i Sydvaranger Gruve. Nav informerer nå de oppsagte om stillinger i resten av landet.

Sydvaranger, ansattmøte

Tidligere ansatte i Sydvaranger Gruve samlet på Samfunnshuset i Kirkenes. Nesten 400 personer mistet i forrige uke jobben i gruva, etter at kreditorene slo selskapet konkurs.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I dagene etter konkursen har Nav holdt informasjonsmøter for å informere gruvearbeiderne om arbeidsmarkedet, hvordan man søker om dagpenger og hvordan man registrerer seg som arbeidssøker.

Fylkesdirektør i Nav Finnmark, Nina Haugen

– Nav prøver å finne jobber i hele Norge til de oppsagte i Sydvaranger Gruve. Det forteller fylkesdirektør i Nav Finnmark, Nina Haugen.

Foto: Pressefoto / Picasa

– Vi ønsker at så mange som mulig registrerer seg og oppgir hvilken kompetanse de har slik at vi kan hjelpe de best mulig, sier fylkesdirektør i NAV-Finnmark, Nina Haugen.

Nav forsøker nå å finne stillinger som passer til de oppsagte i gruva. Når arbeidsledige er registrert som arbeidssøkere så sitter det folk rundt om i hele Finnmark på Nav-kontorene og kjører såkalt jobbmatch.

– Vi ser på det de har registrert av jobbønsker, cv og kompetanse mot stillinger registrert på nav.no. Slik kan man umiddelbart se hvilke treff som finnes. Sett fra Nav sin side, så ser vi på hele Norge som et arbeidsmarked, forteller Haugen.

Fikk jobb etter anbefaling

Noen er likevel mer heldig enn andre.

– For min del har det gått over all forventning, hadde jeg kunnet smile med hele kroppen så hadde jeg gjort det. Jeg er veldig glad, sier Kjell Kristiansen.

Kjell Kristiansen

Kjell Kristiansen var hovedverneombud på Sydvaranger Gruve. Han fikk fort ny jobb etter gruvekonkursen.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Han var hovedverneombud på Sydvaranger Gruve. I likhet med de andre gruveansatte som mistet jobben når gruva gikk konkurs, ble også Kristiansen arbeidsledig. Han hadde derimot mer hell enn det de færreste av kollegene kan håpe på i den nærmeste framtid.

Kristiansen fikk uventet hjelp av en som anbefalte han til sin nye arbeidsgiver. Dermed kan han fortsette å bo i sin hjemkommune.

– Den 23. november hadde jeg min første arbeidsdag hos ny arbeidsgiver. Da hadde jeg gått arbeidsledig i 72 timer, forteller han.

Dette er noe Kristiansen ikke hadde drømt om engang.

– Jeg så for meg å stille i ledighetskø, med stemplingskort og dagpenger. Det vil si å få utbetalt 66 prosent av det jeg hadde i inntekt fra den tiden jeg har jobbet i gruvedriften. Jeg så for meg en tung tid som kom i møte, sier Kristiansen.

Usikker fremtid

Ifølge Haugen i Nav er det usikkert hva som skjer videre nå.

– Men det er jo mange som nå jobber for å få fortgang i de prosjektene som er der. Man prøver å få en fortgang i de byggeplanene og etableringene som ligger fram i tid. Slik vil man kunne få en løsning slik at det vil være muligheter også i Sør-Varanger, sier Haugen.

Hun forteller at Sør-Varanger kommune, fylkeskommunen og mange andre gode krefter jobber for å få flere tiltak og virksomheter satt i gang.

– Det er jo selvfølgelig også veldig interessant for oss å være med der og samarbeide om muligheter.