Flere bor i sør og jobber i nord

Sysselsettingen i Nord-Norge øker, men det gir ingen befolkningsvekst. Det er pendlerne som holder liv i Nord-Norge.

Sigmund Anglevik

Kranfører Sigmund Anglevik trives som pendler. Nå bor han utenfor Arendal, men jobber i Alta.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

– Jeg trives sørpå, men så er det godt å komme opp hit og jobbe litt, sier kranfører Sigmund Anglevik.

Han bor utenfor Arendal, men jobber i Alta.

Slik utviklingen har vært de siste årene, så har flere og flere begynt å gjøre som ham. For sysselsettingen og næringslivet i Nord-Norge har vært i stor vekst, men befolkningsøkning har det likevel ikke vært særlig til.

– Jeg liker pendlerlivet. Det gir bedre rom for fritid, sier Anglevik.

– Så kan man stå på og jobbe mens man er her, også får man fri etterpå.

Sigmund Anglevik

Pendlerlivet er den perfekte kombinasjonen av hardt arbeid og fritid for kranfører Sigmund Anglevik.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Pendlerstrømmen har snudd

Tidligere var det vanlig å pendle fra Nord-Norge og jobbe andre steder i landet, men nå har pendlerstrømmen snudd.

– Mens man i 2010 hadde cirka 1000 flere utpendlinger enn innpendlinger fra Nord-Norge, er det i dag 2000 flere inn enn ut, sier viserektor ved Universitetet i Tromsø (UiT), Sveinung Eikeland.

– Tallene viser at veksten vi har hatt i sysselsetting i nord de siste sju-åtte årene, er gjennom høy pendling og høy innvandring. Vi har vært avhengig av pendlingen for å få til denne veksten.

Derfor får man i nord en sysselsettingsvekst som ikke samsvarer folketallsutviklingen, og på en måte kan man si at det er pendlingen som holder liv i Nord-Norge.

Sveinung Eikeland

Viserektor ved Universitetet i Tromsø, Sveinung Eikeland, ser at innvandring og pendling har vært viktig for veksten i Nord-Norge. Men han sier at dette kan være risikabelt å bli avhengig av for å holde sysselsettingen oppe, fordi sysselsettingen også har tatt seg opp i sør.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Avhengig av pendlere

Daglig leder hos totalentreprenøren Ulf Kivijervi AS, Eirik Kivijervi, har i en årrekke vært avhengig av innleid arbeidskraft.

– For oss har det vært en viktig del av å sikre at vi har hatt nok folk til de oppdragene vi har, sier han.

– Vi har vært veldig heldige som har hatt flinke arbeidere fra Nord-Finland i mange år, som har vært villig til å pendle. Det har vært en utrolig viktig ressurs i våre prosjekter.

Eirik Kivijervi

Entreprenør Eirik Kivijervi var ikke klar over hvor dyrt det faktisk var å ansette pendlere. Men han er likevel svært fornøyd med den innleide arbeidskraften.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Selv om det er økonomisk mer kostbart for entreprenøren, ettersom de ansatte har høyere lønn når de reiser ut, er dette en kostnad Kivijervi er nødt og villig til å ta.

– Vi er nødt til å få tilført arbeidskraft, for vi er ikke så mange som bor her oppe, sier han.

Ålreit å komme seg rundt

For pendlerne er det ofte den gode lønnen og friperioden som lokker dem nordover. Men for kranfører Anglevik er det andre ting som er vel så viktig.

– Det er først og fremst pengene, selvfølgelig. Men det er ålreit å komme seg rundt og kikke også. Også er det trivelige mennesker her oppe – og fin natur, ler han.

Sigmund Anglevik

– Jeg har også pendlet til Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, sier kranfører Sigmund Anglevik. Noe av det han liker best med pendling er at han kommer seg rundt.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK