Flere bekymret for dyrevelferden

Det blir sendt flere bekymringsmeldinger om dyrevelferd enn noen gang. Det er særlig bekymringsmeldinger om kjæledyr som øker. I fjor ble det sendt inn nesten fire ganger så mange bekymringsmeldinger som i 2013. Det viser en årsrapport fra Mattilsynet.