– Økt rusbruk og narkotikasalg blant unge helt ned i 13-årsalderen

– Unge helt ned i 13-årsalderen ruser seg og selger narkotika i Tromsø, forteller politiet. Rusbruken øker, og politiet oppfordrer foreldre til å holde ungdommene sine unna sentrum i sommer.

Anita Hermandsen

Anita Hermandsen leder Politiets ungdomsgruppe i Tromsø. Hun advarer foreldre mot å la ungdom drive i sentrum i timevis.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Cannabis-røyking

Stadig flere ungdommer ned i 13-årsalderen røyker hasj i Tromsø.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– I det siste har vi fått mange tips om at en god del ungdom fra forskjellige bydeler trekker inn mot sentrum, og oppholder seg i området rundt Burger King, Tempohjørnet og kinoen, sier leder for Politiets ungdomsgruppe U18 Anita Hermandsen til NRK.

Politiets ungdomsgruppe U18 jobber tverrfaglig og samarbeider blant annet med skoler og andre aktører som jobber med unge i Tromsø.

U18 jobber også direkte ut mot ungdommen selv. Hermandsen sier de får mange tips fra ungdommene som oppholder seg i miljøet.

Stort gruppepress

– Det rapporteres om økende bruk av hasj, alkohol og tobakk, sier Hermandsen til NRK.

Det er ikke bare bruken av narkotika og alkohol er økende blant dem som oppholder seg i sentrum.

Ungdommene selv forteller politiet om stort gruppepress, og at hasj og alkohol blir solgt fra ungdom til ungdom.

– De forteller at det «deales» hasj ungdom imellom, det er stort gruppepress på røyking av hasj i sentrum, sier Hermandsen i U18.

– Fin ungdom

Jeg ser mye fin ungdom i Tromsø sentrum, men dessverre ser jeg også flere og flere som velger å ruse seg særlig på cannabis og hasj, sier Eirik Junge Eliassen til NRK.

Junge Eliassen er redaktør for gatemagasinet Virkelig i Tromsø. Som redaktør har han god kjennskap til det som foregår i Tromsø sentrum.

– Disse ungdommene opplever å være til overs i samfunnet. De som bruker cannabis er full av ressurser, men de har gitt opp, sier Junge Elisassen.

– Bekymringsverdig

Birgit Ovesen

Fagleder og inspektør Birgit Ovesen forteller at Kroken skole gjør mye for å forhindre at skolens ungdommer skal havne i rusmiljø.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Politiets ungdomsgruppe U18 er regelmessig med på tverrfaglige møter med skoler i Tromsø. Nylig ble det avholdt et slikt møte på Kroken skole.

Fagleder og inspektør Birgit Ovesen er bekymret over utviklingen blant Tromsø-ungdommen.

– Det er bekymringsverdig når vi ser at ungdom fra de ulike bydelene møtes i sentrum, og der rus er en del av det de driver med, sier Ovesen til NRK.

Viktig å informere foreldrene

Skolen gjør mye for å forebygge rusbruk blant sine ungdommer, forteller Ovesen. Etter møtet har ungdomsskolen valgt å informere foreldrene om hva som skjer i Tromsø sentrum.

– Vi tenkte at det var svært viktig å informere foreldrene nå rett før sommerferien, sier Ovesen.

Virkelig-redaktør Junge Eliassen har selv barn som går på Kroken skole. Han mener skolene er ganske flinke i sitt arbeid med unge og rus.

Frykter for høsten

Eirik Junge Eliassen

Virkelig-redaktør Eirik Junge Eliassen forteller om en stadig mer uoversiktlig narkobruk blant ungdom.

Foto: Tora Lind Berg

– Men det kan ryddes enda mer plass til dette på timeplanen, sier han.

Anita Hermandsen i U18 støtter informasjonstiltaket til Kroken skole. Hun frykter konsekvensene av en lang sommer hvor mange tenåringer har fri, og kanskje ikke har så mye å ta seg til, mens foreldrene er på jobb.

– Vi er bekymret for at ingen klarer å fange inn ungdom som er i miljø hvor det er rusbruk. Dette vil igjen gi utslag til høsten og ved videre skolegang eller arbeid hvis de ikke blir stanset i tide, sier hun.

– Lette ofre

Hermandsen forklarer at ungdom som ruser seg ofte søker seg bort fra voksne og omsorgspersoner og blir trukket mot negative kriminelle miljøer.

– De blir lett ofre for annen kriminalitet, og de kan selv bli gjerningspersoner, sier Hermandsen som har en klar oppfordring til foreldre.

– Vår oppfordring er at foreldrene kan prøve å finne på noen andre aktiviteter for ungdommene sine, enn at det skal være greit at de stikker til sentrum og oppholder seg der i timevis av gangen.

– Ransak alt

Virkelig-redaktør Eirik Junge Eliassen mener det er vanskeligere å kontrollere ungdommene sine nå enn før, fordi de har mer penger og dermed større frihet.

Han har det han kaller en noe kontroversiell beskjed til foreldre.

– Vi skal tross alt berge livene til ungene våre. Ransak lommer, ransak ransler, ransak alt. Selv om det ligger en krenkelse i det, så kan det hende at du bare har én helg på å redde ungene dine fra et rusproblem. Jo tidligere vi oppdager et rusproblem, jo mer kan vi gjøre med det, sier Junge Eliassen.

tromsø sentrum

Politiet i Tromsø er bekymret over økt rusbruk blant unge helt ned i 13-årsalderen.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK