Hopp til innhold

Fjerning av Murmansk forberedes

Forberedelsene for å fjerne skipsvraket "Murmansk" fra fjæresteinene utenfor Sørvær er såvidt kommet i gang.

Krysseren Murmansk i Sørvær

Krysseren Murmansk utenfor Sørvær. Slik ser den ut i dag.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

De neste to årene vil bygda med drøye 200 innbyggere mer eller mindre bli satt på hodet av anleggsmaskiner og lektere.

Teknikken som skal brukes for å fjerne vraket, brukes for første gang i Norge.

I kveld arrangeres det folkemøte i Sørvær, der innbyggere og andre interesserte kan få vite mer om prosjektet.

Unik fremgangsmåte

- I Kystverket så har ikke vi vært borti tilfeller tidligere hvor man har fjernet vrak med denne metoden, med å bruke rundspunt og isolere vraket fra sjøsiden. Det er kanskje det som er unikt.

Det sier prosjektleder Knut Arnhus.

Teknikken går ut på å bygge moloer rundt skipet, og deretter tømme det midlertidige bassenget for vann. Deretter starter jobben med å fjerne 13 000 tonn panserstål bit for bit. Mellom 50 og 100 mann skal ha fast arbeidssted i bygda.

- Vi skal forsøke å gjøre operasjonene mest mulig slik at det ikke infiltrerer det lokale miljøet, men det er klart at man vil se både anleggsmateriell, lastebiler og gravemaskiner. Det vil være der i perioden og medføre trafikk og støy.

Stort prosjekt

Eva Husby ombord på «Murmansk»

Ordfører Eva Husby er glad for at vraket blir fjernet etter snart 15 år

Foto: Rune Berg / NRK

Å fjerne skipsvraket vil koste nesten 328 millioner kroner. Penger som ble bevilget av regjeringen i fjor høst. En liten del av dette vil havne hos lokale aktører, sier ordfører i Hasvik, Eva Husby.

- Ja vi bruker jo å si at kanskje endelig får vi noe glede av julegaven vi fikk i 1995. Vi ser konkret at vi leier ut bygg, vi får havneavgift og vi ser også at vi kan selge noe steinmasse og grus.

Kystverket og kontraktøren AF Decom skal bruke to år på å kappe opp den rustne stålkjempen i biter. Slik vil Kystverket ivareta miljøaspektet.

Miljøet er viktig

- Skrapjernet skal legges i containere i større og mindre biter ute på anleggsplassen der vraket er lokalisert i dag, Det skal da fraktes direkte til resirkuleringsstasjon fra vrakstedet. Det er utgangspunktet, men det er klart vi ser jo for oss at det kan gå enkelte lass, hvis det er noe helt spesielt miljøavfall i godkjente transportmidler. fra kai. Det skal ikke ligge noe igjen i Sørvær og det skal ikke mellomlagres noe i Sørvær.

Det forteller prosjektleder Knut Arnhus.

Helga Pedersen i Sørvær

Kyst og Fiskeriminister Helga Pedersen sørget for penger til fjerning av vraket.

Foto: Rune Berg/NRK / NRK