Har ventet i 100 år – først nå sikres fiskeværet mot uvær med ny molo

Det tok over 100 år realisere Stortingets planer for å beskytte fiskeværet Gamvik mot uvær fra Barentshavet.

Havneutbygging Gamvik

FRAMTIDSTRO: Gamvik på Finnmarkskysten var truet av fraflytting. Nå gir havneutbygging optimisme.

Foto: Bård Wormdal

Med åpent hav rett utenfor, har havna i Gamvik ikke gitt fiskebåter godt nok vern. En rekke fiskebåter har derfor havarert ved kai opp gjennom årene.

Sånn det er nå, har det nesten vært umulig med levering av fisk i dårlig vær.

Alf Normann Hansen er blant fiskerne som ikke har villet bruke havna når forholdene har vært tøffe.

– Man går ikke dit for å få ei god og trygg havna å ligge i. Havet står jo nesten inn i havna der.

Alf Normann Hansen, ordfører Gamvik (SV)

Fisker Alf Normann Hansen sier at havna i Gamvik har vært ubrukelig i dårlig vær.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Men nå skal altså en ny molo stå klar, helt ferdig, neste sommer. Bestyrer av Gamvik Handel, Synøve Vassvik, synes det nesten er uvirkelig at det endelig skjer.

– Jeg har hatt ei flaske champagne til kjøling helt siden de bestemte at de skulle bygge moloen, men jeg har ikke turt å ta den ennå. Tror nesten ikke det er sant. Det er helt fantastisk.

Synøve Vassvik

Driver av Gamvik Handel Synnøve Vassvik er overbevist om at moloutbyggingen vil gi flere fiskebåter og større aktivitet i fiskeværet.

Planene klare i 1895

I 1878 var Den kongelige Havnearbeidskommisjonen på befaring i Gamvik på Finnmarkskysten. Kommisjonen gikk inn for en omfattende havneutbygging. I 1895 var planene klare.

I juli 1914 var rettighetene til grunn avklart. Det Kongelige Departement for de offentlige Arbeider ga da havnedirektøren ordre om å sette i gang arbeidet.

Befolkningen i Gamvik måtte likevel fortsette å vente på å få ei trygg og god havn. Ingenting skjedde.

Først i 1951 tok de første arbeidene til. Det ble bygd ei kort jernbanelinje og brukt et diesellokomotiv for å frakte stor stein.

Diesellokomotiv brukt for å frakte stein til molo.

Diesellokomotiv ble brukt for å frakte stein til moloen.

Foto: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

De største steinblokkene veide mellom 10 og 20 tonn. Likevel ble moloarbeidet flere ganger rammet av store stormskader. En storm begravde vinteren 1959 ei kran fullstendig i steinmassene og ble aldri berget. Også vintrene etter var det store stormskader.

Bare halvparten av den opprinnelig planlagte moloen var ferdigbygd da arbeidet stoppet helt opp i 1971.

Vedtaik om å sette igang havneutbyggingen i Gamvik i 1914

Vedtaket om å sette i gang havneutbyggingen i Gamvik i 1914.

Flere fiskevær er blitt fraflyttet på grunn av dårlige havner.

Også Gamvik har vært truet av fraflytting. Ei tid ble eiere av sommerhus i bygda bedt om å beholde lysene på i husene gjennom vinteren. Fiskeværet lå nesten folketomt.

Ga aldri opp håpet

Lokalt har de likevel aldri gitt opp håpet om ei skikkelig havn. Årsaken er det svært fiskerike havet like utenfor, samt vissheten om at store deler av fiskeflåten ikke har villet fiske fra Gamvik på grunn havneforholdene.

– Gamvik havn har i realiteten aldri hatt kaier med skikkelig beskyttelse mot havbølger. Vi har i veldig mange tiår ikke hatt de mulighetene til å utvikle fiskeværet som vi skulle hatt, sier havnesjef Torfinn Vassvik.

Til tross for dårlige havneforhold har selskapet Gamvik Seafood greid og skapt ny aktivitet i fiskeværet de siste årene. Folketallet er økt fra 125 til vel 250.

Nå gir den statlige moloutbyggingen til 92 millioner stor framtidstro. I Gamvik snakkes det om julaften, nyttårsaften og 17. mai, samtidig.

– Det betyr at det er plass til flere båter og mere utvikling og arbeidsfolk. De kan utvide ved fiskebruket. Det er veldig bra, sier Synøve Vassvik.

Havneutbygging Gamvik

Entreprenørselskapet Secora med underentreprenører vil ta en stopp i prosjektet under de mest værharde vintermånedene.

Foto: Bård Wormdal

Merket havbårer

Selskapet Secora med en stor og moderne maskinpark er hovedentreprenør for prosjektet. Selskapet har siden starten i sommer likevel opplevd at havbårer har dratt masser til den nye moloen ut på dypt vann med litt urolig vær.

Arbeidet vil fortsette til høst og vinterstormer gjør en pause nødvendig i noen måneder før endelig ferdigstillelse neste år, – en svært intensiv periode i moloens over 100 år lange historie.