Hopp til innhold

Norges Fiskarlag frykter at havvindsatsing gir negative konsekvenser

NVE anbefaler 20 nye områder for produksjon av strøm i havvindparker. Norges Fiskarlag frykter store negative konsekvenser. Havfiskeorganisasjonen Fiskebåt er overraska over omfanget.

Foreslår å utrede disse 20 områdene for havvind.

NORDAVIND A-D: Ekspertgruppa har pekt ut fire områder utenfor Troms og Finnmark som mulige lokaliteter for havvind. Fiskarlaget er skeptisk til å etablere havvind i områdene C og D.

Foto: NVE

– Noen av de foreslåtte områdene for havvind ser ut til å komme i konflikt med fiskeriene. Det gjelder spesielt områdene nord for Troms og Vest-Finnmark, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

Fiskarlagslederen sier områdene som har fått betegnelsen «Nordavind C» og «Nordavind D» kan bli problematiske.

– Lodda gyter i disse områdene, og det er midt i gytevandringa til den nordøstarktiske torsken (skrei), sier Heggebø til NRK.

De to områdene som ligger lenger øst, Nordavind A og B, er mindre problematiske for Norges Fiskarlag.

Les også: Her åpnes det for utredning av vindturbiner til havs

Olje- og energiminister Terje Aasland pressekonferanse om rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord
Olje- og energiminister Terje Aasland pressekonferanse om rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Grundig gjennomgang

Heggebø understreker at ekspertgruppa har pekt ut 20 områder som skal utredes, og at det er langt igjen til endelig vedtak om hvor vindkraftverkene til havs skal plasseres.

– Vi skal gå grundig gjennom det som er lagt fram og komme med våre vurderinger, sier han.

Fiskarlaget sier arealbehovet for havvind ser ut til å ese ut.

Kåre Heggebø, Norges Fiskarlag

ESER UT: Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag meiner havvindområdene eser ut. han Han frykter store negative konsekvenser.

Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

– Arealbehovet for de norske havvindambisjonene blir stadig større. Dette fikk vi bekreftet da NVE tirsdag la frem sin utredning om åpning av nye områder for havvind, sier Heggebø.

Under presentasjonen av de nye områdene understreket olje- og energiministeren at sameksistens og gode prosesser er svært viktig for utbygging av vindkraft til havs.

– Vi er fornøyde med de klare politiske lovnadene om at det ikke skal bygges ut vindkraft til havs i viktige fiske- og gyteområder. Dette prinsippet, som bidrar til å sikre god dialog og sameksistens mellom havnæringene, støttes også av sentrale vindkraftorganisasjoner og seriøse vindkraftselskap. Dette må fortsatt ligge til grunn, sier Heggebø.

Overrasker havfiskeflåten

Fiskebåt er havfiskeflåtens organisasjon. Generalsekretær Audun Maråk er overraska over hvor store områder som er avsatt til havvind i rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fiskebåt skal gå grundig gjennom rapporten for å vurdere områdene som er foreslått og se på hvordan fiskeriinteressene er vektlagt. Fiskebåt meiner det er viktig å prioritere forskning og skaffe ny kunnskap.

FISKEBÅT KONFERANSEN 2023, Audun Maråk, adm. direktør Fiskebåt

STUSSER: Generalsekretær Audun Maråk i Fiskebåt er overraska over hvor mange områder som pekes ut som mulige steder for å bygge vindkraftverk til havs.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Ved framtidige utbygginger er det viktig å ta hensyn til bærekraftig forvaltning av ressursene, og at vandring, gyting og reproduksjon ikke rammes, sier Maråk.

Han minner regjeringen om at fiskerne ikke skal fortrenges fra fiskefeltene.

Tatt hensyn til fiskefelt

Fiskeridirektoratet skriver i ei pressemelding at det er tatt hensyn til viktige fiskefelt i forslaget fra NVE.

Frank Bakke- Jensen

TATT HENSYN: – De aller fleste av områdene som nå blir foreslått ligger utenfor de viktigste fiskeområdene, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Primæroppgaven vår er å sørge for gode driftsvilkår for fiskeri- og havbrukssektorene, slik at de kan drive sine aktiviteter på tross av at også annen aktivitet vil bruke de samme eller nærliggende områder, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Direktoratet meiner det har fått gjennomslag for mange av innspillene sine i prosessen.

– De aller fleste av områdene som nå blir foreslått ligger utenfor de viktigste fiskeområdene. Vi har også sett på havbruk til havs i rapporten og meiner det kan drives i samdrift med havvind, dersom det er sikkerhetsmessig, velferdsmessig og miljømessig forsvarlig, sier Bakke-Jensen.