Hopp til innhold

Fiskeriministeren: – Budsjettet viser at vi satser på Nord-Norge

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte neste års statsbudsjett i Tromsø onsdag.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminsiter Elisabeth Aspaker presenterte forslaget til statsbudsjett i Tromsø onsdag.

Foto: Marita Andersen

–«Det går så det suser nordpå». Det sa fiskeriministeren da hun la fram forslaget til statsbudsjett for 2016 i Tromsø i dag.

Satser på marin sektor

Elisabeth Aspaker la vekt på de mulighetene som finnes innenfor marin sektor, og la vekt på at man må satse på forskning og innovasjon for å kunne øke inntjeningen innenfor dette feltet ytterligere.

– Ved å ta de rette grepene, kan vi seksdoble verdien av marin sektor de neste tiårene, sa hun.

– Vi trenger flere innovative bedrifter, ikke minst i Nord-Norge, og derfor har vi foreslått å bevilge 200 millioner kroner til næringsrettet forskning. Og vi ønsker å prioritere marin forskning, noe som vil komme Nord-Norge til gode, sier Aspaker.

Regjeringen ønsker å utvikle Nord-Norge til den mest innovative og mest bærekraftige regionen i landet.

Statsbudsjettet 2016
Foto: Marita Andersen / NRK

Forskningsfartøy viktig

Aspaker legger stor vekt på at tilgangen på ny, viktig kunnskap vil øke når det nye, isgående forskningsfartøyet blir ferdig.

– Når det nye flaggskipet for havforskning kommer til hjembyen Tromsø i 2017, vil det bety mye for kunnskap og innovasjon. For 2016 har vi bevilget 149 millioner kroner til dette formålet, sier fiskeriministeren.