Fiskeriministeren fornøyd med fiskeriendringer

Fiskeriminister Per Sandberg er fornøyd med at næringskomiteen er samlet om innstillinga si til ny fiskeripolitikk. Dette på tross av at komiteen ikke gikk inn for endringa i leveringsplikten Sandberg ønsket seg.

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg mener at Stortingets næringskomité torsdag kom med gode vurderinger i sin innstilling til ny fiskeripolitikk.

Foto: JON OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX

Det blir foreløpig ingen endringer i leverings-, bearbeidings- eller aktivitetsplikten i fiskerinæringa.

Det ble klart da Stortingets næringskomité la fram sin innstilling til ny kyst- og fiskeripolitikk i formiddag.

Regjeringa hadde blant annet foreslått å regionalisere dagens leveringsplikt, et forslag som ville innebåret at trålerne kunne levere fangsten til fylker i stedet for bestemte lokalsamfunn.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier han er fornøyd med at næringskomiteen er samlet om meldinga.

– Det tror jeg er veldig viktig. Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Næringskomiteen har kommet med mange gode vurderinger. Innstillinga inneholder også noen anmodningsforslag jeg ikke har fått studert ennå, men det betyr bare at det blir enda mer jobb for å få på plass en fremtidsrettet fiskeripolitikk raskest mulig, sier Sandberg til NRK.no mens han er på Senja for å besøke sjømatnæringa.

Ikke endringen han ønsket seg

En samlet næringskomité har nå gått inn for at en kommisjon skal granske leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten nærmere.

Sandberg har flere ganger gått ut med at han ønsker å regionalisere fiskerinæringens leveringsplikt.

– Er det ikke et tap for at deg at komiteen ikke gikk inn for regionalisering?

– Det er fortsatt usikkert om det blir slik, i og med at en kommisjon skal vurdere de tre pliktene samlet. Hvilken innstilling denne kommisjonen kommer med, og vurderingene jeg da vil gjøre for legge frem en ny sak for Stortinget, blir først klart til høsten, sier Sandberg.

– Ingen grunn til jubel

Tidligere fiskerijournalist og forsker Gunnar Grytås stiller seg mer negativ til næringskomiteens innstilling. Han mener at den ikke gir grunn til jubel, og at kommisjonsarbeidet som foreslås kun er nok en tenkepause for politikerne.

– Næringa og politikerne har jobbet med dette i så mange år, og prøvd løsninger som ikke har fungert. Alle partier er enige om at dette, og kommisjonen vil gi en utsettelse. Jeg tror ikke noe mirakuløse løsninger dukker opp i mellomtida, bortsett fra at man går tilbake til Stortinget og starter litt på nytt, sier han.

Grytås mener at de store trålerrederiene vinner på næringskomiteens innstilling.

De kan fortsette å fiske som de har gjort, noe de tjener veldig gode penger på for tida. Dette er på ny en gavepakke for Kjell Inge Røkke, Nergård og andre.

Innstillingen fra næringskomiteen gir en god pekepinn på hva utfallet til slutt blir, men det er til syvende og sist Stortinget som skal ta avgjørelsen når politikerne skal behandle saken i begynnelsen av april.

Ser en lys fremtid

Ytre Senja yrer av små fiskerisamfunn og fiskemottak. Sandberg mener disse har en lys fremtid.

– Jeg tror både mottakene og ikke minst kystfiskeren får en betydelig bedret og styrket fremtid. Kystfiskeren vil alltid vil være ryggraden i norsk fiskeripolitikk.