Fiskeridirektoratet: – En uforutsigbar situasjon

I nesten en måned har Fiskeridirektoratet vært i algeberedskap. Det begynte å se ut som situasjonen hadde roet seg, men så kom det melding om at algen som har tatt livet av over 7 millioner laks hadde dukket opp utenfor Tromsø.

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hilde Hamnes

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hilde Hamnes sier det har vært en krevende tid. – Men vi skal klare å holde stand til dette går over, vi vet bare ikke når det blir.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi er i beredskapssituasjon. Vi har brukt alt vi har av infrastruktur for å prøve å få oversikt og følge med på situasjonen, og bistå der vi kan, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hilde Hamnes.

Siden 15. mai har det vært fortløpende kontakt mellom myndigheter og oppdrettere. Da kom den første meldingen om at unormalt mye fisk var død ved oppdrettsanlegg. Etter kort tid hadde det som viste seg å være en giftig alge tatt livet av over 13.000 tonn laks ved ulike anlegg.

– Det begynner å gå lang tid der vi har vært i beredskap. Sånn sett er det krevende både for næringsaktørene og oss i forvaltninga, at vi jobber døgnet rundt. Men det har gått bra til nå, og vi skal klare å holde stand til dette går over.

Det begynte etter hvert å roe seg, og meldingen som oftest dukket opp hos Fiskeridirektoratet var noe sånt som dette: «Det er ikke meldt om ny algerelatert dødelighet verken i Troms eller Nordland siste døgnet».

Tirsdag ble det også meldt at ingenting tydet på at den giftige algen ville blomstre opp lenger nord igjen.

Men tirsdag ettermiddag kom meldingen: «Det er meldt om endring i adferd ved totalt tre lokaliteter i dag samt noe dødelighet utenfor Kvaløya i Tromsø».

– Utfordrende

– Det var noen hundretalls fisk som ble meldt død i går. I anleggene det ble meldt om dødelighet er det ca. 3 millioner fisk som står, og omtrent like mange i nærliggende anlegg. Det er det som er risikobildet her, sier Hamnes i Fiskeridirektoratet.

Da meldingen kom gikk «alarmen» i beredskapsapparatet. Fiskeridirektoratets fartøy «Rind», som for tiden brukes som laboratorium befant seg i Ofotfjorden. Fartøyet hadde planlagt mannskapsskifte i Harstad tirsdag.

– Så fikk vi melding om utbruddet utenfor Kvaløya. Da gikk de fra Harstad til Tromsø i natt for å være i posisjon, forteller regiondirektøren til NRK.

Etter hvert ble det klart at det var kommet melding om endret adferd hos fisken og noe dødelighet ved fire anlegg på yttersida av Kvaløya i Troms. Og at den giftige algen var påvist i samme område.

Vannprøver fra oppdrettsanlegg analysers ombord i Rind

«Rind» er en liten båt og må ligge i ro mens prøvene blir analysert. Marita Helgesen som er avdelingsingeniør i Havforskningsinstituttet sier det kan være utfordrende, også fordi algene er så små.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Onsdag morgen var «Rind» på plass til kai i Tromsø, klar for å analysere prøver tatt ved de ulike anleggene.

– Vi får inn vanndunker med vannprøver. Jeg må bruke mikroskop. Disse giftige algene er veldig små, mye mindre enn de vi vanligvis pleier å se på. Det kan være utfordrende, sier Marita Helgesen, avdelingsingeniør i Havforskningsinstituttet.

Kan ikke utelukke at det er naturlig død

De foreløpige prøvene tyder på at algen Chrysochromulina finnes også utenfor Tromsø.

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hilde Hamnes sier at det ikke er rapportert dødelighet ved anleggene onsdag. Det er altså fortsatt snakk om et hundretalls fisk, og det er ikke mulig å fastslå foreløpig om de døde på grunn av algeoppblomstring.

– Det har i hvert fall vært funnet høye algekonsentrasjoner på de resultatene vi har funnet til nå. Men det skjer også naturlige dødsfall i oppdrettsnæringa, og det skjer høye algekonsentrasjoner uten at det betyr døde fisk.

Marita Helgesen, avdelingsingeniør i Havforskningsinstituttet

Oppdretterne, eller dem de har gitt oppdraget til, leverer etter avtale prøver på båten. Da kan Marita Helgesen gå i gang med arbeidet, og etter hvert kan de si om det igjen er den giftige algen som har slått til.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Vet ikke hvordan morgendagen blir

Båten «Rind» blir liggende i Tromsø inntil videre, men Fiskeridirektoratet vil sammen med Havforskningsinstituttet vurdere fortløpende hvor det er mest behov for prøver og om båten skal flytte.

For at den giftige algen skal kunne blomstre må en rekke tilfeldigheter stemme, og situasjonen kan raskt endre seg både på grunn av vær og havstrømmer.

Dere vet altså kanskje hvordan dagen i dag blir, men ikke morgendagen?

– Det stemmer, sier Hamnes.

Anleggene som rapporterte om endret adferd og økt dødelighet onsdag eies av Lerøy Aurora og Sjurelv Fiskeoppdrett. Begge selskapene sier onsdag ettermiddag at situasjonen har normalisert seg.

Algeberedskapen blir opprettholdt i hvert fall utover uka, melder Fiskeridirektoratet.

– Situasjonen i Nord-norge krever fortsatt fortløpende kontakt mellom myndigheter og oppdrettere.

Rind

Det er foreløpig usikkert hvor båten «Rind» skal videre. Enn så lenge må de vente på eventuelle nye meldinger om død fisk.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
Et utbrudd av alger langs kysten i Troms og Nordland har drept over 7,7 millioner laks de siste ukene.

Et utbrudd av alger langs kysten i Troms og Nordland har drept over 7,7 millioner laks de siste ukene.