– Det er gode tiltak, men dette vil ta tid

De mistet mesteparten av fisken de skulle leve av. Selv med regjeringens tiltak for å hjelpe dem på beina igjen, vil det ta lang tid før de er på det samme nivået som før algene angrep.

Harald T. Nesvik og død laks

FÅR SKRYT: Oppdretterne i Sør-Troms skryter av fiskeriminister Harald T. Nesvik. De mener Nesvik og regjeringen har tatt algeangrepet på alvor, og er takknemlige for at tiltakene for å hjelpe dem på beina igjen kom såpass fort.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er absolutt positivt at regjeringen kommer med disse tiltakene. Men for oss vil dette ta tid. Vi mistet nesten all fisken vår. Alt vi skulle produsere herfra og frem til påske er borte, sier Åse Marie Valen Olsen, daglig leder i Sørrollnesfisk.

I løpet av noen hektiske uker i vår gikk 13 500 tonn laks tapt, da flere nordnorske oppdrettsanlegg ble angrepet av en alge som tok livet av fisken.

Sørrollnesfisk mistet 90 prosent av laksen i det ene anlegget sitt, og 82 prosent av laksen i det andre anlegget.

– Det var 4 000 tonn laks, som skulle vokse til å bli 10 000 tonn. Den fisken kan vi aldri få igjen. Men over tid kan vi komme oss opp på det nivået i produksjon igjen, sier Olsen.

DØD FISK

13 500 TONN: De giftige algene tok livet av til sammen 13 500 tonn laks. Her fra Northern Lights Salmons anlegg i Grovfjord i Troms.

Foto: Northern Lights Salmon

Får produsere mer

Fiskeridepartementet sa i juni at de skulle hjelpe næringen tilbake på beina igjen. Blant annet ved å la selskapene som var rammet av krisen få øke produksjonen sin.

Fredag ble de endelige tiltakene presentert.

Til vanlig finnes det en maksgrense for hvor mye fisk oppdretterne kan ha i merdene sine. Oppdretterne som ble rammet av algen får nå lov til å produsere mer enn maksgrensen vanligvis tillater, i løpet av de neste fem årene.

De får lov til å øke produksjonen helt til de har produsert inn 60 prosent av laksen som gikk tapt.

– Tiltakene er gode. Det er svært viktig for oss at vi kan spre den økte produksjonen over fem år. Det ville vært umulig for oss å for eksempel doble produksjonen på et år. Det har vi ikke utstyr til, sier Søren Balteskard i Northern Lights Salmon.

De mistet 85 prosent av laksen sin i algeangrepet.

– Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som har blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Men Nesvik understreker at næringen ikke kan forvente slike tiltak i fremtiden.

– Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier han.

Havet er farget grønt av alger

DYREFÔR: Den giftige algen farget vannet grønt og tok livet av omtrent fire prosent av den norske lakseproduksjonen. Den døde laksen ble til dyrefôr og biogass.

Foto: Ballangen Sjøfarm

Klarer seg

– På kort sikt har ikke dette mye å si for oss. Men det vil hjelpe oss å komme tilbake i vanlig produksjon igjen fortere, sier Åse Marie Valen Olsen i Sørrollnesfisk.

De har nå fått satt ut smolt i anleggene sine, men den kan ikke slaktes før til neste sommer. Denne sommeren satser de på å klare å sysselsette de ansatte som jobber på havet. Men rundt 30 stillinger på slakteriet er permittert.

– Heldigvis har vi hatt noen gode år tidligere, så vi kommer oss gjennom dette økonomisk sett. Men 2019 blir et forferdelig år resultatmessig, sier Olsen.