Fiskere protesterte og krevde mer makt – nå trues de med utkastelse

Fiskere i Troms og Finnmark stilte knallharde krav til egen interesseorganisasjon. Nå kan de bli kastet ut fra Norges Fiskarlag.

Torsk i kar.

Striden i Norges Fiskarlag står mellom havfiskeflåten og den mindre kystflåten.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det er harde fronter mellom fiskerne i Norge, og stor uenighet om hvem som skal få fiske mest.

Fiskerne i Troms og Finnmark bestemte seg i forrige uke for å danne den nye organisasjonen Kystnor.

Det ble gjort i protest mot dagens organisering av fiskerne. Kystfiskerne lengst nord ønsker mer makt til dem.

Nå svarer Norges Fiskarlag med en mulig utkastelse fra interesseorganisasjonen.

– Jeg vil beklage den situasjonen vi er kommet i, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag til NRK.

Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen og landsstyret har gitt arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag fullmakt til forhandlinger med Fiskarlaget Nord om et raskest mulig brudd med moderorganisasjonen.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Hvorfor landsstyret har startet ekskluderingssak begrunner Ingebrigtsen slik,

– For eksempel at de har tatt til orde for en mulighet for å starte en egen gruppeorganisasjon utenfor Norges fiskarlagssystemet. Det er greit å komme med forslag, men vi skal ta hensyn til å omfavne Norges Fiskarlag som organisasjon. Det er et tungtveiende argument som må tydeliggjøres. Enten det er en stor eller liten sak, sier Ingebrigtsen.

Fiskarlagslederen mener det nå er viktig å få ro innad i organisasjonen.

– Landsstyret anså at det nå var kommet til et punkt hvor dette var helt nødvendig for å sikre framtiden til Norges Fiskarlag, sier Ingebrigtsen.

Uenig i utkastelse

– Det kom litt overraskende. Undertegnede var i landsstyremøtet i går da den her saken plutselig dukket opp, uten at den var meldt som sak, sier styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord til NRK.

Han er uenig i at det er grunnlag for å kaste Fiskarlaget Nord ut fra Norges Fiskarlag.

– Også gjenstår det jo å se hva landsstyret og ledelsen i Trondheim mener hva som er grunnlag for å kunne ekskludere Fiskarlaget Nord.

Norges Fiskarlag mener medlemslaget lengst nord har stilt ultimatum, og at opptredenen er i strid med organisasjonens lover, noe som gir grunnlag for eksklusjon.

Har dere vært illojale?

– Vi oppfatter det ikke som det. Vi har prøvd å jobbe innenfor Norges fiskarlagssystemet.

Likevel har Hansen også vært tydelig på at Kystnor blir etablert, med eller uten Norges fiskarlag.

Oljevern

Styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Selv om Fiskarlaget Nord har meldt seg ut av Norges Fiskarlag er det i utgangspunktet en oppsigelsesfrist frem til 2023.

Aller helst ville de fortsette medlemskapet, men kravet var en landsdekkende organisasjon for kystflåten, Kystnor. Denne skulle jevne ut maktbalansen internt i Norges fiskarlag mot Fiskebåt, som er havfiskeflåtens landsdekkende organisasjon.

– Nå vitner det jo om at det kanskje ikke er de store mulighetene for dialog, sier Hansen.

Fiskerne kan i stedet bli kastet ut før oppsigelsestiden er omme.

Langvarig konflikt

Ansvarlig redaktør i Kyst og Fjord, Øystein Ingilæ, er også overrasket over at Fiskarlaget Nord kan bli ekskludert.

– Det var vel ikke så mange som hadde sett at den ville komme, sier Ingilæ.

Han forteller om en langvarig konflikt om makta i Fiskeri-Norge.

– Nå er det tatt til helt nytt nivå, når moderorganisasjonen svarer med likvidering av hele forholdet.

Øystein Ingilæ, redaktør i Kyst og Fjord

Ansvarlig redaktør i Kyst og Fjord, Øystein Ingilæ.

Foto: Kyst og Fjord

Redaktøren har også fulgt det nylige årsmøtet i Norges Råfisklag, som er fiskernes salgslag. Han sier konflikten også er dratt inn her.

– Norges Fiskarlag og Fiskebåt fikk vraket Roger Hansen som er leder for Fiskarlaget Nord, i posisjon som nestleder for råfisklaget. Og det skjedde ikke uten dramatikk. Så det som vi ser nå er veldig stygt, mener Ingilæ.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 19:45