Fiskene rømmer nordover

Ifølge FNs klimapanel vil 1,5 grader oppvarming føre til at mange fiskearter kan legge på svøm mot polene på grunn av oksygenmangel. Da vil fisken forflytte seg nordover. Men selv om mer fisk i nordlige farvann høres positivt ut, vil dette være negativt for sørlige fiskersamfunn, forteller Bjørn Hallvard Samset, forskningsleder ved CICERO.

Environmental Photographer of the year 2011
Foto: Chris Gug / EPOTY.ORG / Barcroft Media/ Bulls Press