Fiskegarn er dødsfelle for fugler: – De må fjernes umiddelbart

Fiskegarn som er hengt opp rundt fiskehjeller blir en dødsfelle for fugler. Over 20 fugler er pint langsomt til døde i Nesseby i Øst-Finnmark. Blant fuglene er den rødlistede fiskemåken.

Fiskegarn blir dødsfelle for fugl

PINEFULLT: Dette var trolig en ravn. Fuglen hadde ikke en sjanse da den først viklet seg inn i garn og tauverk.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

En haukugle, minst 17 kråker, en fiskemåke og en ravn har blitt fanget i fiskegarn i Nesseby i Øst-Finnmark. I tillegg er det små rester av andre fugler som har gått fast, men som ikke lenger er mulig å identifisere.

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, sier at dette er et klart lovbrudd.

– Å sette opp innretninger som skader ville dyr er straffbart etter viltloven og dyrevelferdsloven.

– Må politianmeldes

Kadaveret av den rødlistede fiskemåken henger enda fast i garnet. Det samme gjør en mengde fugleføtter og andre skjelettdeler.

Live Kleveland

Live Kleveland forteller at det er vanskelig å ha kontroll på alle tilfeller av liknende hendelser.

Foto: Dyrevernalliansen

Kleveland kommer med en tydelig beskjed til de ansvarlige:

– De ansvarlige må umiddelbart fjerne garnene. Dette bør politianmeldes hvis ikke politiet tar tak i det på eget initiativ. Dette bør etterforskes umiddelbart, slik at man finner ut hvem som eier disse garnene.

Kleveland sier at saker som dette havner utenfor det Dyrevernalliansen først og fremst arbeider med, men hun vil likevel vurdere å anmelde saken hvis ingen andre gjør det.

– Når det er en akutt situasjon er det klart at vi må bidra med det vi kan gjøre for å få stoppet det.

Død kråke i garn

Dette er en av minst 17 kråker som har lidd en pinefull død i garnet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nett for å beskytte fisken

At dyr og fugler setter seg fast i fiskeutstyr er langt fra noen ny sak:

Odd Ingvald Lam i Nesseby Fiskarlag synes ikke noe om at dyr setter seg fast på denne måten.

– Det er jo ikke bra at fugler går i nettet, rødlistet eller ei, sier Lam.

Odd Ingvald Lam

Odd Ingvald Lam mener det finnes trygge alternativer for å sikre fisken mot sultne fugler.

Foto: Norway King Crab

Lam forteller at hjellene lages slik at det skal være mulig å henge nett over fisken, men at det ikke er normalt at nettene henger nedover hjellene på denne måten.

Han mener det finnes andre og bedre alternativ til å beskytte fisken mot å bli fuglemat.

– Du kan jo sette opp skremsel. Mange har ikke nett, men bare en staur opp og noe som skremmer fuglene vekk.

Fiskemåke

Fiskemåken er rødlistet og er en av artene som har satt seg fast i garnet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Lam og Kleveland er enige i at dette er et problem som må ordnes opp i, så fort som mulig.

– Det er klart at det må irettesettes at det ikke skal være sånn, fastslår Lam.

– Vi får inn denne type meldinger med jevne mellomrom, men jeg synes dette var ganske ekstremt. Det er et holdningsproblem, og myndighetene må gå ut og opplyse om det, sier Kleveland.

NRK har tatt kontakt med Nesseby Fiskarlag i denne saken, fordi det er ikke kjent hvem fiskehjellene tilhører. Odd Ingvald Lam i Fiskarlaget er heller ikke kjent med hvem som står bak dette.

Nesseby havn

Fiskehjellene som fanger fugl står her i fiskerihavna på Kløvnes i Nesseby.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK