Fiskeflåten samlet om å bevare havbunnen i Arktis

Flere store selskaper har sammen med den norske og russisk havfiskeflåten inngått en avtale som kan få stor betydning for havbunnen i Arktis.

Stamsund

Den nye avtalen stanser all trålfiske i nye områder i Arktis før en grundig miljøkartlegging er på plass.

Foto: Kystvakt

Truls Gulowsen, Greepeace

Truls Gulowsen i Greenpeace er godt fornøyd med den nye avtalen.

Foto: Greenpeace

– Dette er en historisk avtale for Arktis og for miljøet. Den sikrer store miljøverdier og flere truede arter mot bunntråling, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, i en pressemelding.

De har vært pådriver for å få til en avtale som stanser all fiske med bunntrål i området rundt Svalbard og nordover i Arktis. I en rapport som kom tidligere i år konkluderer Greenpeace med at denne type fiske er svært skadelig for den havbunnen i Arktis, som blant annet huser sårbare kaldtvannskoraller og flere truede bunnarter.

Ettersom iskanten i Arktis har flyttet nordover, har nye områder for havfiske blitt utvidet i området rundt Svalbard. Og flere steder i verden, deriblant i Brasil, har miljøvernere protestert mot fiske i Arktis.

McDonalds med på avtalen

Avtalen sier at ingen nye områder rundt Svalbard og nordover i Arktis skal tråles før en grundig miljøkartlegging er gjort, og innebærer et frivillig midlertidig vern av et område som er dobbelt så stort som Frankrike. Den begrenser både russiske og norske tråleres tilgang til nye havområder rundt Svalbard.

I tillegg innebærer det en kartlegging av havbunnen for å avsløre særlig sårbare områder, som eventuelt må stenges for fiske.

Havfiskeflåtens organisasjon, Fiskebåt, er med på avtalen sammen med den russiske trålergruppen Karat. I tillegg har flere store internasjonale selskaper signert, deriblant Findus, McDonald's, Sainsbury's, Espersen og Tesco.

Portrettfoto av Jan Ivar Maråk, utgreiingsleiar i Fiskebåt

Jan Ivar Maråk i Fiskebåt mener avtalen er riktig og viktig for en seriøs fiskerinæring.

Foto: Pressefoto, Fiskebåt

– Vi er positive til en slik avtale, fordi det er en del av arbeidet med å miljøsertifisere de norske fiskeriene, sier ressursdirektør Jan Ivar Maråk i Fiskebåt til NRK.

Totalt 189 trålere har fått lisens til å fiske i Barentshavet. 30 av dem er norske. I 2015 fisket norske trålere 48,3 tonn torsk i området rundt Svalbard, noe som utgjør 13,7 prosent av den totale torskefangsten.

Derfor tror Maråk at den nye avtalen kan få betydning for norsk torskefiske.

– Det er klart det kan få konsekvenser dersom fisken flytter seg nordover og inn i de vernede områdene.