Fiskebrukeier dømt for å ha utnyttet utenlandsk arbeidskraft

Elleve litauiske arbeidere vant frem i sin sak mot fiskebruket de jobbet på i Finnmark. Den tidligere lederen står personlig ansvarlig for å betale over 2 millioner, selv om selskapet er konkurs.

Arbeid på fiskebruk

Flere litauiske arbeidere fikk medhold i Lofoten tingrett. De gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver, som ikke betalte dem det de hadde krav på i Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Striden mellom de utenlandske arbeiderne i fiskebruket Johan B. Larsen i Skarsvåg dreiede seg om overtidsbetaling.

De litauiske arbeiderne fikk ikke overtidsbetalt, selv om de arbeidet betydelig overtid. Andre norske arbeidstakere fikk derimot overtidsbetalt.

Nå har Lofoten tingrett bestemt at Johan B. Larsen AS, styrelederen og daglig leder på fiskebruket er økonomisk ansvarlig for den urettmessige behandlingen av litauerne.

– Selskapets styreleder og daglige leder Arne-Johan Patrik Larsen er personlig ansvarlig for store deler av kravene som følge av sin uaktsomhet, sier advokat Lina K. Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS.

Hun har representert de elleve arbeidstakerne som arbeidet på fiskebruket Johan B. Larsen i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

Advokat Lina K. Smorr er glad for dommen i Lofoten tingrett

Advokat Lina K. Smorr mener det er viktig å få et fokus på sosial dumping i fiskeindustrien.

Foto: Privat

Johan B. Larsen Fisk AS er slått konkurs. Derfor vil kun deler av kravene bli dekket gjennom konkursboet og Nav Lønnsgaranti.

Dommen er ikke rettskraftig, ettersom det er ikke klart om tidligere styreleder Arne-Johan Patrik Larsen vil anke dommen.

NRK har prøvd å få en kommentar fra Larsen, men har ikke oppnådd kontakt.

– Bevisst strategi

Lina K. Smorr får nesten daglige henvendelser fra personer som ikke får overtidsbetalt og som blir urettmessig oppsagt når de begynner å klage på forholdene.

– I flere saker ser jeg en bevisst strategi i selskapet, hvor det ansettes ressurssvake utenlandske arbeidstakere som er villige til å akseptere dårligere lønnsvilkår. Når enkelte arbeidstakere tør å stå mot arbeidsgiver, blir selskapet slått konkurs og selskapet er for lengst tømt for midler, sier advokaten.

Laurynas Paulauskas og Ziedune Grigaitye

Samboerparet Laurynas Paulauskas og Ziedune Grigaityte er to av de elleve litauiske fiskeriarbeiderne som gikk til rettssak for å få det oppgjøret de hevdet å ha krav på.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Foreningen består av omlag 600 bedrifter med 14.000 ansatte i ulike sektorer i sjømatnæringen.

De er klar på at regelverket er til for å følges.

- Sjømat Norge forutsetter at fiskeindustrien følger gjeldende lover og regelverk innen arbeidsliv, melder Kristin Langeland som er kommunikaskjonsdirektør i Sjømat Norge.

Langeland opplyser videre at den aktuelle bedriften i denne saken ikke har vært medlem hos Sjømat Norge, derfor blir det vanskelig for dem å kommentere denne saken ytterligere.

Må betale over to millioner i erstatning

Det konkursrammede fiskebruket er dømt til å betale totalt 431.049 for overtidstimene til de elleve litauiske arbeidstakerne.

Johan B. Larsen AS er dømt til å betale totalt 2,21 millioner i erstatning for økonomisk tap på grunn av de urettmessige avskjedigelse og totalt 1,1 millioner i oppreisning.

Selskapet må derfor samlet ut med i overkant av 3,7 millioner til arbeidstakerne.

Larsen må dermed personlig stå ansvarlig for i overkant av over 2 millioner.

– Jeg mener at personlig ansvar for styreleder i denne typen saker er veien å gå for å bekjempe utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, og vi advokater kan ikke sitte og se på at Nav Lønnsgaranti er den som sitter igjen med å dekke de økonomiske tapene som oppstår, sier Smorr.

– Ved at styreleder hefter for store deler personlig, får saksøkerne muligheten til å få dekket større deler av sine krav, selv om selskapet er konkurs, sier advokaten.

Da selskapet er konkurs, vil det ikke være nok midler til å dekke kravene, men deler av dem vil bli dekket gjennom Nav Lønnsgaranti.

Skarsvåg på Magerøya

Det er idyllisk i Skarsvåg på Magerøya, men det har ikke vært en like god stemning på det lokale fiskebruket bestandig.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK