Hopp til innhold

Fiskarlaget sier nei til havvind: Støy kan skremme gytende fisk

Støy fra vindturbiner kan forstyrre gytingen for torsk og sild. Norske fiskere sier nei til mer vindkraft til havs fram til skadevirkningene er grundig undersøkt.

Torsk

SENSITIV? Torsken bruker lyd for å kommunisere med sin make under paringen. Ingen vet ennå hva støy fra vindkraft kan føre til.

Foto: Erling Svensen

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Vi har jo sagt ja til veldig mye, for vi kan ikke si nei til alt, overalt, sier Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag.

Nå vil laget sette bremsene på. Tidligere har de godtatt at det åpnes for vindkraft i områdene Utsira nord, utenfor Haugesund og Sørlige Nordsjø, som er havområdet mellom Norge og Danmark.

Men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer nå nye områder for havvind langs norskekysten. De følger opp regjeringens mål om å bygge ut 30 gigawatt vindkraft innen 2040.

Dette tilsvarer nesten like stor kapasitet som vi har totalt i Norge i dag (omkring 37,5 gigawatt).

Og det er et tall som skremmer norske fiskere.

Havvind

Ambisjonene for havvind tilsier nesten en dobling av Norges kapasitet for å produsere fornybar energi.

Nå sier fiskerne nei

Hva en enda større utbygging til havs betyr for fiskerinæringa og matproduksjonen, vet ingen helt sikkert ennå.

Derfor sier landsstyret til Norges Fiskarlag nei til å åpne nye områder for vindkraft til havs.

– Det som er viktig for oss, er at det ikke ødelegger for fiskeriene. Det må ikke bygges ut i viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder, sier Sandberg.

– Samtidig er det også viktig å ha kunnskap om skremmeeffekter på fiskebestander.

Og svaret vil fortsatt være «nei» så lenge det ikke kommer mer forskning på området.

– Der begynner det nå heldigvis å skje noe positivt, påpeker Sandberg.

Jan Henrik Sandberg er seniorrådgiver i Fiskarlaget med ansvar for forskning, areal- og miljøsaker i kystsonen

Jan Henrik Sandberg er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, og sier de følger forskningsresultatene nøye. Et ønske de har er en kartlegging av alle de viktige gyteområdene for fisken langs norskekysten.

Foto: Jan-Erik Indrestrand / NORGES FISKARLAG

Fraråder havvind i noen områder

Havforskningsinstituttet er i gang med å se på nettopp hvordan økosystemet påvirkes ved en stor utbygging av havvind.

Foreløpig fraråder forskerne havvindanlegg i viktige gyteområder. Begrunnelsen er blant annet støy fra vindturbiner.

– For mange fisker er kommunikasjon veldig viktig. Den kan forstyrres av støy. Vi fraråder foreløpig at det blir bygd ut i gyteområder og andre viktige områder for viktige arter, sier forsker Karen de Jong ved instituttet.

De artene som påvirkes mest, er de som bruker lyd i gyteprosessen og når de kommuniserer.

– For eksempel sild hører bedre, og hører høyere frekvenser, enn andre fisker. Og torsk bruker lyd i paringen.

Karen de Jong

Karen de Jong er forsker i Havforskningsinstituttet.

Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskingsinstituttet

Samtidig viser forskning fra havvindanlegg i Europa at mange arter trekkes til bunnfaste installasjoner. Årsaken er at det vokser mye forskjellig rundt disse, og at det blir mer mat å finne der.

– Så er det viktig å se på om de faktisk får mer mat innenfor et vindkraftanlegg, eller blir de så forstyrret av støy at de ikke kan bruke ressursene som er tilgjengelige, sier de Jong.

– Må sameksistere

En av dem som mener Norge må øke satsingen av å utnytte kraft til havs, er Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet.

Hun vektlegger samtidig at ny aktivitet til havs ikke skal ødelegge for gytende fisk – eller for fiskerne.

– Vi tar bekymringen til Norges Fiskarlag på største alvor. Det er et viktig hensyn. Vi skal få til god sameksistens mellom fiskerinæringen og andre næringer til havs, sier Sivertsen Næss.

– Vi trenger likevel en satsing på havvind, både for lavere strømpriser, for klimaet og for å sikre framtidens verdiskapning og arbeidsplasser i Norge.

Marianne Sivertsen Næss

Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet er leder i energi- og miljøkomiteen.

Foto: Allan Klo

Sivertsen Næss sier det til sammen er gitt 22 millioner kroner gjennom Forskningsrådet og revidert nasjonalbudsjett til ulike prosjekter hos Havforskningsinstituttet. De skal forske på hva en utbygging vil ha å si for fisken.

Vi sier også at det mellom hver tildeling av nye arealer til havvind skal gjennomføres en evaluering, slik at vi er sikre på at vi når målet om sameksistens.

– De er avhengige av flere enn seg selv

Miljøpartiet De Grønne (MDG) støtter ønsket om en større utbygging, men mener regjeringen burde vært enda mer ambisiøs i planene.

– En storstilt havvindutbygging er helt avgjørende for å bremse klimaendringene, og dermed for å unngå at klimaendringene ødelegger havet, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for MDG.

Rasmus Hansson, MDG, utanfor Stortinget 23. mai 2022.

Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for MDG, Rasmus Hansson

Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Han påpeker at det er viktig å ta hensyn til fiskerinæringen, men at man må prøve å sameksistere så godt man kan.

– Fiskerinæringen er avhengige av flere enn seg selv hvis havets og næringens framtid skal sikres. Havvind er faktisk en av dem.

Stortingsrepresentanten sier han tar støy både under utbygging og drift på største alvor, men retter pekefingeren tilbake til næringen.

– Samtidig er det ikke sånn at havet er støyfritt i dag. Skipsfart, oljeutvinning, seismikk og fiskeri lager lyd. Fiskerinæringen kan ikke ha monopol på å bråke i fiskefelt, sier Hansson.